x

Musikkens Hus i Nordjylland bygges i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne

Pressemeddelelse 2. juni 2004

Kvaliteten er i top, og projektet lever op til såvel konkurrencebetingelserne som dommerbetænkningens krav, konkluderer Fonden Realdania efter fremlæggelsen af dispositionsforslaget til bygningens mange rum og funktioner. Realdania har ydet 60 mio. kr. til projektet med det formål at højne den arkitektoniske kvalitet.

Tegnestuen Coop Himmelblau har i dag forelagt dispositionsforslaget for styregruppen for Musikkens Hus. Forslaget indeholder de første bud på valg af materialer, installationer og konstruktion. I næste fase skal disse forslag konkretiseres og bearbejdes, sådan at bygherrerne har et grundlag for at lægge sig endelig fast på materialevalg m.v.

”Dispositionsforslaget er en dygtig videreudvikling af konkurrenceforslaget, af de retningslinier, der er skitseret i dommerbetænkningen, og der er taget hensyn til de kommentarer, der er kommet undervejs i forhandlingerne. Jeg er overbevist om, at Musikkens Hus vil blive et vartegn af stor betydning for hele Nordjylland”, udtaler adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania.

Med henblik på at gennemgå projektets kvaliteter i forhold til konkurrenceprojektet og dets dommerbetænkning har Realdania engageret de to fagdommere fra konkurrencen - arkitekt, MAA Kim Herfort Nielsen og arkitekt, MAA Svend Axelson, som rådgivere. Disse er samtidig blevet anmodet om at give deres kommentarer i forbindelse med forhandlingsrunderne.

Udgangspunktet for deres vurdering er, at økonomien for byggeriet er i overensstemmelse med den fastlagte ramme, samt at brugerne har godkendt arealer og funktioner, og at det er disse forhold, der ligger til grund for den videre bearbejdelse.

Arkitekt, MAA Svend Axelson siger i en sammenfattende kommentar til det fremlagte dispositionsforslag: ”Dispositionsforslaget har i overensstemmelse med dommerbetænkningen og forhandlingsrunderne undergået en udvikling, hvor arealer, funktioner og konstruktioner er bragt i overensstemmelse med de i konkurrencen forudsatte rammer.

Sammenligner man konkurrenceprojektet med dispositionsforslaget finder jeg, at disse to projekter har et nært arkitektonisk slægtskab. Dispositionsforslaget er en dygtig arkitektonisk videreudvikling af konkurrenceforslaget ud fra de retningslinier, der blev antydet i dommerbetænkningen og forhandlingskommentarerne”.

Ved fremlæggelsen af dispositionsforslaget for den samlede styregruppe er projektet nået et godt stykke videre i den bearbejdning, der skal til, før byggeriet kan udføres: ”Dispositionsforslaget udviser en fin forståelse for sammenhængen mellem bygningen og havnen.

Og de bygningsmæssige kvaliteter udvikler sig fortsat. Vi har fuld tillid til, at Coop Himmelblau leverer et overbevisende og funktionsdygtigt hus inden for de givne økonomiske rammer”, understreger direktør Hans Peter Svendler fra Fonden Realdania.

 

Yderligere oplysninger
Arkitekt MAA Svend Axelson,
telefon 4032 5739
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania,
telefon 7011 6666
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania,
telefon 7011 6666