x

Nu må vi ikke tabe Musikkens Hus på gulvet

Pressemeddelelse

14. maj 2004

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har udsendt følgende pressemeddelelse: Vi har en flot vision med Musikkens Hus, og vi er overbeviste om, at Coop Himmelblau, som vandt arkitektkonkurrencen, er i stand til at levere et projekt, som er smukt, og som vil kunne skabe nogle gode rammer for det indhold, der skal være i huset, siger formanden for styregruppen, Sven Caspersen.

Men, tilføjer han, vi har ikke været gode nok til at fortælle befolkningen, at det er en lang og til tider vanskelig proces at realisere et byggeprojekt af denne størrelsesorden.

Vi burde for længe siden klart have forklaret, at det var en vision, som vinderne af konkurrencen viste frem. Sådan er det altid, men det har desværre givet anledning til mange misforståelser. Denne vision, skal herefter omsættes til et projekt, der lader sig realisere, men som naturligvis er i overensstemmelse med den grundidé, som i sin tid vandt. Det er ærgerligt, at vi ikke har fået dette kommunikeret godt nok, for det har skabt forvirring, og det kan jeg kun beklage, siger Sven Caspersen.

Imidlertid er det vigtigt nu at mane til besindelse. Vi har tiltro til, at Coop Himmelblau kan levere et godt og visionært projekt. Et hus, der kan skabe mødepunkter for mange mennesker med forskellige interesser. Et hus der kan bringe uddannelse og forskning sammen med aktiv musikudøvelse og give mulighed for udfoldelse af mange former for talent.

Men det er vigtigt at slå fast, at ingen endnu har set det færdige projekt – for det er stadig under udarbejdelse. Henvendelsen fra Bestsellerfonden skabte desuden en ny situation, og samtidig en ny dimension som skal tænkes ind i projektet. Det tager lidt ekstra tid, men kan der skabes et samspil mellem det moderne Musikkens Hus og den bevaringsværdige del af Kvægtorvet, vil det være spændende.

Netop i denne situation er det vigtigt, at vi ikke låser os fast på urokkelige standpunkter til et projekt, som ingen altså endnu har set og ingen derfor kender. Risikoen er, at hele huset falder på gulvet, og det vil være til skade for Nordjylland, som dermed går glip af en ekstraordinær udefra kommende investering i størrelsesordenen 200 mio.kr. eksklusive EU-midler ud af en samlet investering på omkring 490 mio.kr., og alt hvad den på sigt vil føre med sig af udvikling og aktivitet.

Vi har en byggefrist, der hedder juli 2007 og bygherrerne – Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger – har en væsentlig interesse i, at både tidsplanen og de økonomiske rammer skal overholdes, understreger Sven Caspersen.

Vi har lagt mange penge og mange kræfter i projektet, fordi vi tror på visionen om at samle universitetets Arkitektur & Design studium, Nordjysk Musikkonservatorium og universitetets musikinstitut ved havnefronten og kombinere dette med de aktiviteter, der naturligt knytter sig til det musikliv, som koncertsalen vil danne rammen om. Denne vision er det vigtigt, at vi holder fast ved, siger formanden for styregruppen.

Adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania, som har givet 60 millioner kroner til Musikkens Hus med det formål at sikre en høj arkitektonisk værdi, siger i anledning af den aktuelle debat:

”Realdania går ind i dette projekt primært af to årsager: Musikkens Hus rummer nogle visionære arkitektoniske kvaliteter ud over det sædvanlige, og huset har potentiale til at blive et kraftcenter for kultur, undervisning og forskning til gavn for hele Nordjylland. Hertil kommer, at regionen vil få tilført store midler udefra til finansieringen af projektet. Jeg er stadig ganske tryg ved både projekt og proces, som svarer til forløbet ved andre store byggeprojekter,” siger Flemming Borreskov, der er medlem af styregruppen. Han tilføjer dog, at kommunikationen i forbindelse med projektets videre forløb skal blive bedre.

Yderligere oplysninger hos:
Formand for styregruppen Sven Caspersen
Telefon 40 18 15 80  

FAKTAARK   
A.   Samlet finansiering for Musikkens Hus i Nordjylland

1

Fonden Realdania

60 mio. kr.

2

Aalborg Kommune (excl. værdi af grund)

60 mio. kr.

3

Komitéen til rejsning af Musikkens Hus (excl. 5 mio. kr. fra Fonden Realdania)

48 mio. kr.

4

EU-midler (Mål 2)

38 mio. kr.

5

Nordjyllands Amt

22 mio. kr.

6

Kapitaliseret værdi af ekstra Finanslovsbevilling til Musikkonservatoriet og Aalborg Universitet,som udløses når Musikkens Hus står færdigt. Årligt 6,0 - 6,7 mio. kr.

80 mio. kr.

7

Kapitaliseret værdi af lejeindtægter fra forsknings- og uddannelsesdelen                   

(Aalborg Universitet, Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Symfoniorkester)

182 mio. kr.

 

IALT

490 mio. kr.

 

B.   Samlet kapitalforbrug

1

Projektering og udførelse

460 mio. kr.

2

Øvrige bygherreudgifter

30 mio. kr.