x

Musikkens Hus er tæt på mål

Pressemeddelelse 21. oktober 2009

Arbejdet med projekteringen af Musikkens Hus i Nordjylland er nu gået ind i sin afsluttende fase. På et pressemøde i dag i Utzon Center i Aalborg blev det endelige forprojekt til musikhuset præsenteret for offentligheden af designchef og administrerende direktør Wolf D. Prix fra det østrigske arkitektfirma COOP HIMMELB(L)AU.

Forprojektet viser et Musikkens Hus, der på en række punkter er ændret i forhold til det forslag, som offentligheden så i september 2008. Blandt andet er den oprindelige meget store trappe ind til husets facade mod Limfjorden erstattet af en indgang i niveau med musikhusets grund, hvilket gør huset lettere tilgængeligt for gangbesværede. Også på andre områder er der sket en række større eller mindre ændringer. Ændringerne er udviklet af COOP HIMMELB(L)AU i samarbejde med Fonden Musikkens Hus i Nordjylland.

Borgmester Henning G. Jensen bød velkommen til pressemødet, og udtrykte stor tilfredshed med COOP HIMMELB(L)AU’s engagement i Aalborg og oplyste, at et betydeligt antal arkitekter og ingeniører i lokale firmaer for tiden er i gang med detaljeringen af projektmaterialet.

Under sin præsentation af forprojektet sagde Wolf D. Prix blandt andet:
- Den fremmeste arkitektur opnår man kun ved vedblivende at raffinere de arkitektoniske grundprincipper. Derfor har husets arkitektur indtil nu ikke været statisk, men i allerhøjeste grad en dynamisk proces.

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler udtalte:
- COOP HIMMELB(L)AU’s fortsatte bearbejdning af Musikkens Hus vidner om stor respekt for den arkitektoniske disciplin og en stor respekt for overholdelse af byggeprogrammet. Den løsning, vi ser i dag, vil tilføre Danmark endnu et arkitektonisk mesterstykke af en internationalt anerkendt arkitekt.

Rådmand Henrik Thomsen, Aalborg Kommune glædede sig på de kommende brugeres vegne.
- Brugernes ønsker, ikke mindst til koncertsalen, har været omfattende. Men ønskerne er på imponerende vis blevet imødekommet inden for den betydelige økonomiske ramme, der har været til rådighed. Jeg glæder mig til, at huset står færdigt, og jeg er sikker på, at det vil give fremragende rammer for musiklivet i Nordjylland, for Aalborg Symfoniorkester, for Aalborg Universitets Musiklinje og for Nordjysk Musikkonservatorium.

Koncertsalen i Musikkens Hus bliver velegnet til især symfonisk musik, og den vil blive designet med en akustik på højt internationalt niveau. Salen får plads til ca. 1200 tilhørere plus 100 korpladser.

Forprojektet er en del af en længere proces, hvor projektmaterialet skridt for skridt bliver mere konkret og detaljeret. Projektarbejdet vil være færdigt i foråret 2010, hvorefter byggearbejderne bliver udbudt i licitation, og efterfølgende vil de fysiske arbejder blive påbegyndt. Starten på byggeriet forventes at gå i gang i eftersommeren 2010.

Indvielsen af Musikkens Hus i Nordjylland forventes at finde sted omkring årsskiftet 2012-13. Totalbudgettet for projektet er i faste priser på ca. 700 mio. kr. (prisniveauet for 2007) eksklusiv moms.

Projektets bygherre er Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, der blandt andet tæller repræsentanter fra Realdania, Aalborg Kommune, Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond.