x

Ny bestyrelse til Bygningsfonden Musikkens Hus

Pressemeddelelse 5. februar 2007

Realdania har nu udpeget sine tre medlemmer til bestyrelsen for Bygningsfonden Musikkens Hus i Nordjylland. Formand bliver den tidligere direktør i Forsvarets Bygningstjeneste, Bent Frank.

De to øvrige medlemmer udpeget af Realdania bliver Søren Ulslev, tidligere adm. direktør i NCC Construction Danmark A/S og Hans Peter Svendler, direktør i Realdania. Den nye bestyrelse bliver på i alt syv personer. Realdania har valgt de tre personer på baggrund af deres omfattende erfaring som henholdsvis bygherre, rådgiver og udførende ved store byggeprojekter.

Bygningsfondens opgaver
Bygningsfonden bliver bygherre på Musikkens Hus. Derfor er det vigtigt, at Bygningsfonden kommer til at bestå af personer, der har den nødvendige ledelsesmæssige og faglige viden og erfaring samt har gode netværk.

Bygningsfonden er ansvarlige for opførelsen af det fysiske byggeri ”Musikkens Hus”, og det betyder, at Bygningsfonden vil stå for den konkrete programmering, projektering og udførelse af Musikkens Hus. Herunder hører blandt andet samarbejdet med arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Bygningsfondens arbejde vil komme til at foregå i tæt dialog med de fremtidige brugere. Det er også Bygningsfonden, der vil stå for den efterfølgende udlejning af Musikkens Hus til Driftsfonden.

Øvrige medlemmer af bestyrelse for Bygningsfonden
Foruden de tre medlemmer, der er udpeget af Realdania, udpeger Spar Nord Fonden direktør Per Søndergaard Pedersen og Det Obelske Familiefond udpeger direktør N. K. Strøyberg. De sidste to medlemmer udpeges af Aalborg Kommune.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, 7011 6666