x

Godkendt tidsplan for realiseringen af Musikkens Hus i Nordjylland

Pressemeddelelse 31. maj 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Fonden Musikkens Hus i Nordjylland:
 
En tidsplan for realiseringen af Musikkens Hus er netop godkendt af bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland. Det skete på Fondens bestyrelsesmøde torsdag, og ifølge planen kan projektforslag fra arkitekterne offentliggøres i sommeren 2008, mens ibrugtagningen er planlagt til udgangen af 2011.

"Vi har i bestyrelsen lagt vægt på at opstille en tidsplan, der er så rummelig, at det i alle projektets faser bliver muligt at skabe de bedste resultater," oplyser Bent Frank, formand i Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, efter bestyrelsesmødet torsdag.

 

"Musikkens Hus bliver et kompliceret byggeri. Arkitekturen skal være i verdensklasse, og koncertsalen skal designes med en akustik, der matcher internationale standarder. Det stiller meget store krav til alle involverede, og det afspejles naturligvis i den plan, vi har lagt. F.eks. ønsker vi en omhyggelig forberedelse af selve byggeriet, så vi kan give entreprenørerne det bedst mulige grundlag for at afgive tilbud på arbejdets udførelse. Tilsvarende har vi tilstræbt, at tidsplanen er så rummelig, at selve byggeriet kan foregå i en kontinuerlig og velplanlagt proces, så kvaliteten sikres i alle led," fortæller Bent Frank.

 

Ud over planen for projekteringen og byggeriet behandlede bestyrelsen en række kontraktuelle forhold med arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au, der er tilknyttet som arkitekt på Musikkens Hus.

 

"Coop Himmelb(l)au skal efter aftalen medvirke ved udformningen af selve huset og ved udarbejdelse af en helhedsplan for området omkring Musikkens Hus. Det er den helhedsplan, der skal være med til at skabe en optimal sammenhæng mellem Musikkens Hus og de bygninger, huset bliver nabo til. Eksempelvis ønsker vi at binde pladsen foran Musikkens Hus sammen med husets foyer for at skabe et attraktivt byrum med masser af muligheder," fortæller Bent Frank.

 

På bestyrelsesmødet blev der endvidere behandlet kontrakt-forhold vedrørende Cowi A/S, der er valgt som bygherrerådgiver på Musikkens Hus.

Derudover blev der gjort status over de drøftelser, som for tiden gennemføres med bl.a. Aalborg Kommune, Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Symfoniorkester om de kommende brugeres krav og ønsker til det nye musikhus.

 

Endelig besluttede Fondens bestyrelse, at der indgås en tidsbegrænset brugsretsaftale med Aalborg Kommune om anvendelse af arealerne på Nyhavnsgade 15 og 15A, hvor de tidligere bygninger netop er revet ned. Aalborg Kommune har ønsket brugsretten i forbindelse med den midlertidige omlægning af Nyhavnsgade.  

 

Yderligere oplysninger
Bent Frank, Formand for bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Tlf.: 7011 6666, Mobil:2169 9593