Nørholm Gods

På Nørholm ved Varde ønskede man at omdanne snedker– og malerværkstedet samt stedets smedje til helt nye lokaler. Lokalerne er siden indrettet med fem værelser og et fællesrum med åbent ildsted. Bygningen er udlejet til en offshore-virksomhed, som bruger de tidligere værksteder til kontorer og overnatning.

Autenciteten bevares 

Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” er Nørholms snedker- og malerværksted blevet indrettet med fem enkle værelser, og i den tidligere smedje er et stort rustikt fællesrum med åben pejs også kommet til. Bygningen er udlejet til en offshore-virksomhed, som bruger den til overnatning og kontorer. Udefra har projektet ikke ført ændringer med sig. Selvom murværket nænsomt er sat i stand og træværket nymalet, ligner Nørholms østfløj stadig sig selv.

Nørholms ejer-par, Karl og Martha Nielsen, har tilstræbt at bevare bygningen så originalt som muligt. De tror på, at man holder ejendommens værdi bedst, hvis herregården bevares så tæt på det oprindelige udgangspunkt som muligt. Autenticiteten ligger i øst-fløjens grove karakter, og værkstedets funktionsændring er derfor udført med respekt for den oprindelige rumstruktur, detaljer og materialer og uden ændringer i bygningens ydre.

Konkret er det lykkede at indrette de fem værelser med tilhørende badeværelser uden at ændre ved den oprindelige grundplan. Man har ganske vist ændret bygningens brug, men det er gjort på husets betingelser. Den nye funktion er indpasset i den grundplan, som huset havde i forvejen, med en gennemgående væg, trefagsrum og ét stort fællesrum med åbent ildsted, der nu fungerer som pejs.

 

Om kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2011
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)

Kontakt

  • Kort

Kort

Nørholm Gods, Stokkebrovej 1

6800 Varde

{{ title }}

{{ description }}