x

NanoByg – en højteknologisk indsats for dansk byggeri

Pressemeddelelse 8. januar 2007

Realdania finansierer forprojektet NanoByg, der skal se nærmere på de nanoteknologiske perspektiver for dansk byggeri. NanoByg løber fra november 2006 til februar 2007 med det formål at skabe en faglig såvel som politisk interesse for de nanoteknologiske muligheder indenfor byggeriet. I dag bliver disse muligheder kun udnyttet i ringe grad.

NanoByg skal medvirke til at etablere nogle rammer for en national indsats, der kan skabe bro mellem den nanoteknologiske forskning og udvikling og byggeriets behov. Ambitionen er at styrke den forskningsbaserede innovation i byggeriet og ruste dansk byggeri i innovativ retning.

Innovations- og visionsworkshop den 22. januar

NanoByg afholder en innovations- og visionsworkshop 22. januar 2007 på Risø mellem kl. 12-17

Workshoppen skal dels belyse de nanoteknologiske perspektiver, dels diskutere visioner og muligheder for en eventuel dansk indsats på området. På workshoppen vil der være oplæg fra førende udenlandske eksperter indenfor nanobyggeri - herunder det amerikanske Nanoarchiture net og det spanske NaNOC center, samt tre korte danske virksomhedsoplæg. Der vil desuden være lagt op til en uformel dialog og videnudveksling mellem nanoforskere og byggeaktører.

National kortlægning

NanoByg-projektet har som en af sine centrale opgaver at foretage en national kortlægning af de eksisterende og potentielle nanoteknologier og forskningsområder, der har relevans for byggeriet, herunder en oversigt over de relevante aktører fra det offentlige og fra erhvervslivet. I forbindelse med projektet vil der også blive udarbejdet en case-samling, som illustrerer nogle eksempler på danske nanoforskningsområder og nanoteknologier.

Et af fremtidsperspektiverne ved at benytte nanoteknologi i byggeriet er, at byggebranchen vil blive i stand til at imødekomme de nye krav, som moderne byggeri byder på i form af stigende energi- og miljøeffektivitet, sundere indeklima og effektivt systembyggeri.

Et bredt sammensat konsortium

NanoByg gennemføres af et konsortium sammensat af en bred række af aktører indenfor både byggeriet og nanoforskningen. Blandt deltagerne er RISØ, BYG•DTU, SBi, Kunstakademiets Arkitektskole, NaNet (det danske nanonetværk) og Rockwool. 

Yderligere oplysninger

Senior Scientist Maj Munch Andersen, Risø National Laboratory,tel.: +45 4677 5125,email - maj.munch.andersen@risoe.dk 
Projektleder Rikke Ulslev, Realdania, tlf.: 7011 6666

Fakta

Hvad er nanoteknologi?
Nano kommer fra det græske ord "nanos", der betyder dværg, og nano har derfor betydning af noget meget småt. En nanometer (nm) er 10-9 meter, eller en milliontedel af en millimeter, svarende til en tykkelse der er 100.000 gange mindre end tykkelsen af et hår.

Alt omkring os er opbygget af atomer, der er naturens byggestene, og først inden for de seneste 20 år har man fået mulighed for at "se" og flytte rundt på de enkelte atomer. Når man ved hjælp af specielle mikroskoper flytter rundt på atomer og molekyler, danner man nye nano-strukturer.

Nøjagtig som vi har mulighed for at bygge med legoklodser, kan man i dag opbygge nye materialer atom for atom og molekyle for molekyle. Nanoteknologi handler derfor grundlæggende om evnen til at kunne fremstille og kontrollere materialer og objekter på det atomare og molekylære niveau, hvilket vil sige på nanoskalaen.