x

Tunnelelementer fra Storebæltstunnelen rejses på Naturrastepladsen

Pressemeddelelse 8. juli 2011

Arbejdet med aktiviteterne er efterhånden afsluttet, og det er blevet tid til det sidste store skridt i projektet med at rejse indgangsportalen – et af Naturrastepladsens vartegn.

I alt vil porten bestå af 6 store betonelementer, der stammer fra arbejdet med tunnelen under Storebælt. Elementerne sættes sammen og understøbes, og med en vægt på hver 6-7 tons kommer de til at danne en imponerende indgang.

Har man lyst at overvære, når den store indgangsportal rejses, så foregår det i løbet af tirsdag den 12. juli ved Storebæltsvej, lige overfor Q8.

Tunnelelementer med historie og følelser

Virkeligt mange fra nær og fjern deltog i arbejdet med at bore, bygge og sikre tunnelen, bl.a. Benny Bjørgvinsson Nissen. Han var borebisse under Storebælt i perioden 1989-96 og kan berette om lange arbejdsdage i et miljø med mange nationaliteter og et stærkt sammenhold.

- Man er ligesom én stor familie, for man er helt afhængige af hinanden dernede, fortæller Benny Bjørgvinsson Nissen, der synes, at det er en rigtigt fin idé at sætte et lille udsnit af tunnelrøret ud i naturen.

Også landskabsarkitekt Kerstin Lehnsdahl, der har tegnet naturrastepladsen, glæder sig til at se elementerne rejst.

- Indgangsportalen er helt central i projektet. Den er et ægte udsnit af jernbanetunnellen og giver de besøgende en enestående mulighed for at opleve den overvældende dimension, som normalt kun kan observeres af lokoføreren, beretter Kerstin Lehnsdahl og fortsætter:

- Indgangen er placeret netop på dét sted, hvor landskabet åbner sig med den brede udsigt til sø og blomstereng. Denne måde at indramme en landskabelig oplevelse på er en meget gammel, landskabsarkitektonisk tradition, som går helt tilbage til den oprindelige japanske havekunst.

Udfordrende opgave

Rejsningen af indgangsportalen ventes i spænding, da der stadig er en lille usikkerhed, om det overhovedet vil kunne lade sig gøre at samle elementerne fritstående. Hvor elementerne i tunnelen blev omstøbt af cement, så det hele holdes sammen, skal bl.a. specialfremstillede og sammensvejsede bånd holde de fritstående elementer sammen. Dertil monteres de i en skål ca. 1,2 meter under terræn, hvor nederste del støbes fast.

Det har med andre ord vist sig som en større udfordring at arbejde med de tunge tunnelelementer end først antaget.

Elementerne er sammen med store tilhørende bolte hentet fra forskellige steder i kommunen, hvor de har været gemt af vejen siden tunnelbyggeriet blev afsluttet.

Ny type rasteplads og bredt samarbejde

Naturrastepladsen opføres tæt ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen lige ved afkørsel 43. Projektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune, Realdania, Sund og Bælt, Q8, Friluftsrådet og Fonden Storebælts Udstillingscenter. Rastepladsen indeholder bl.a. forhindringsbane til børn, klatrevæg og bevægelseslegepladser, der kan inspirere til at holde en aktiv pause – til gavn for både trafiksikkerheden og folkesundheden.

Pressemeddelelsen er udsendt af Slagelse Kommune.