x

Sund og trafiksikker rasteplads ved Storebælt

Pressemeddelelse 16. november 2010

En ny rasteplads med forhindringsbane, hjertestier og hvilestole skal øge både trafiksikkerheden og folkesundheden. Slagelse Kommune står bag projektet, som Realdania nu går ind i med 1,8 millioner kroner.

Jo flere og jo længere pauser, jo bedre trafiksikkerhed. Det er baggrunden for, at Slagelse Kommune er gået sammen med A/S Storebæltsforbindelsen, Fonden for Storebæltsudstillingen, Friluftsrådet, Q8 og Realdania om en ny, unik naturrasteplads, som kan motivere trafikanterne til at holde længere pauser – og gerne pauser med bevægelse og aktivitet.

- Det har vist sig, at trafiksikkerheden øges, jo flere og jo længere pauser trafikanter holder. Der er derfor behov for at skabe en ny type rastepladser, som kan motivere til at holde længere pauser med mere bevægelse. Samtidig tilfører vi kommunen et spændende naturområde, siger Lis Tribler, borgmester i Slagelse Kommune.

Den nye rasteplads kommer til at ligge ved den sidste afkørsel inden Storebæltsbroen, og ud over parkering og picnic vil pladsen byde på oplevelser for alle aldersgrupper og invitere til leg og bevægelse.

Blandt rastepladsens tilbud er en udstilling om Storebæltsforbindelsen, stier med naturinformationer, en motionssti med forhindringsbane, bevægelseslegepladser og hjertestier med udstyr både til bevægelse og afslapning.

Rastepladsen får også en sø indrettet specielt til Stor Vandsalamander og andre truede padder. Langs søbredden vil der være træstammer og kampesten, som kan bruges til leg, og i søen bliver der lagt et handicapvenligt trædæk med hvilestole, hvor man kan ligge og se på livet i vandet.

Realdania støtter projektet med 1,8 mio. kr., som går til at etablere aktiviteterne på naturrastepladsen.

- Jeg er meget glad for, at vi nu med Realdanias økonomiske støtte også kan sætte ekstra gang i etableringen af alle de aktiviteter, som skal gøre rastepladsen rigtigt spændende, fortæller formand for Plan- og Udviklingsudvalget Flemming Erichsen.

- Det er en ny spændende udfordring for os at være med til at indrette en rasteplads, som inviterer til bevægelse. I Realdania er vi optagede af, hvordan omgivelserne kan gøre det let og attraktivt at være aktiv. Her er naturrastepladsen et rigtig godt demonstrationsprojekt, som kan give inspiration til rasteanlæg i hele landet, siger projektleder Anne-Mette Gjeraa fra Realdania.

Tidsplan

Arbejdet med Naturrastepladsen er gået i gang og forventes færdigt i 2012.