x

Naturværksted på Vesterbro får tag over hovedet

Pressemeddelelse

22. januar 2008

Et tæt samarbejde mellem GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, Københavns Kommune og Realdania har ført til, at Danmarks første bynaturværksted nu også har lokaler med tag over. Den 24. januar åbnes den nye bygning - der er blevet døbt Træstubben - af Københavns Kommunes miljøborgmester Klaus Bondam.

test
Det er GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, et af Københavns lokale agenda 21 centre, som står bag Vesterbro Naturværksted, der igennem et år har tilbudt miljø- og naturformidling til 1600 børn fra Vesterbro i København.
 
Naturformidlingen er indtil videre foregået under åben himmel, men med en økonomisk støtte på godt 500.000 kr. fra Realdania er en gammel toiletbygning blevet omdannet til et indendørs Naturværksted.
 
Naturværkstedets bygning, der på grund af sit udseende har fået navnet Træstubben, er udført i træ og indgår derved som et naturligt element i den omkringliggende beplantning. Der er tale om en robust bygning, der fremstår som en tilpasset del af udearealet. På lidt længere sigt er det målsætningen, at Træstubben skal fungere som demonstrationshus for en række bæredygtige ressource-løsninger. Man lægger ud med et mindre demonstrationsanlæg med solceller i løbet af 2008.
 
Træstubben ligger i Saxoparken - en kommunal park på Vesterbro, og projektet har derfor haft et tæt og godt samarbejde med Københavns Kommunes center for Park og Natur.
"Projektet er både spændende og nødvendigt. Med ét slag har vi givet daginstitutionerne et reelt og brugbart tilbud, har vist at en offentlig park kan være andet end velpassede grusarealer og påpeget, at kommunale institutioner kan få et positivt resultat ud af at tro på ideerne, som ligger og sprudler i lokalområderne", siger Niels Birk, daglig leder i GRØN VESTERBRO/SYDHAVN.
 
"Der er tale om et fint lille projekt, som demonstrerer, hvordan by og natur kan fungere i samspil. Og så er det glædeligt at opleve den stærke lokale forankring af projektet - naturværkstedet bliver allerede brugt af mange børn fra de lokale institutioner på Vesterbro", siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.
 
Den officielle indvielse finder sted torsdag d. 24. januar kl. 15.30 til 17.30.

 

Yderligere oplysninger
Niels Birk, daglig leder i GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, tlf. 36 92 25 00
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, tlf. 70 11 66 66