x

Arkitektkonkurrence om Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro

Pressemeddelelse 18. oktober 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt på vegne af Naturvidenskabernes Hus: Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro er nu klar til at udskrive arkitektkonkurrencen om det nye hus, som skal være et regionalt og nationalt laboratorium for udvikling af den naturvidenskabelige undervisning i det danske skolesystem. Det forventes, at 5-6 arkitektfirmaer vil blive prækvalificeret til deltagelse i selve konkurrenceforløbet.

Gennem det sidste halve år er arbejdet med konceptudvikling og projektmodning af Naturvidenskabernes Hus blevet færdiggjort, og projektgrundlaget er konkretiseret og kvalificeret, så det bedst mulige udgangspunkt for den kommende arkitektkonkurrence er tilvejebragt.

Intentionen med Naturvidenskabernes Hus er at skabe et nationalt innovationsmiljø, der kan inspirere og styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag i det danske skolesystem, så børn og unges interesse for naturvidenskab øges og fastholdes. Huset skal være et laboratorium, der fører frem til nye koncepter for undervisning og indretning af undervisningslokaler, som bredes ud til uddannelsesinstitutionerne.

Arkitektkonkurrencen for Naturvidenskabernes Hus er annonceret som projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF med henblik på at prækvalificere 5-6 firmaer til deltagelse i det efterfølgende konkurrenceforløb.

Arkitektkonkurrencen afvikles i 2 trin, hvor 1. del - projektkonkurrencen - foregår anonymt på overordnet konceptniveau.

Projekterne i 1. del af konkurrencen vil bl.a. blive bedømt efter deltagerens tilgang til opgaven og projektets evne til at skabe en markant arkitektonisk identitet for Naturvidenskabernes Hus.

2. del af konkurrencen bliver gennemført som en dialog- og forhandlingsfase parallelt mellem udbyderen og de enkelte vindere af 1. del af konkurrencen.

"Udbudsmodellen, der er relativt ny i Danmark, har til hensigt at sikre, at den endelige samarbejdspartner har afleveret de mest bæredygtige arkitektoniske forslag, og som samtidigt har vist det rette engagement og den rette indstilling til det efterfølgende tætte samarbejde, hvor indhold og arkitektonisk koncept forædles under skyldig hensyntagen til budgetrammen", siger Søren Chr. Sørensen, projektkoordinator for Naturvidenskabernes Hus.

Den endelige vinder deltager i færdigprogrammeringen i samarbejde med bygherren. Bygherrerådgiver på projektet er Rambøll Danmark A/S.

Vinderen af arkitektkonkurrencen om Naturvidenskabernes Hus forventes offentliggjort i marts 2007.

Yderligere oplysninger

Projektkoordinator Søren Chr. Sørensen, Naturvidenskabernes Hus, tlf. 87 51 50 47 
Projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, tlf. 70 11 66 66 
Formand for bestyrelsen for Naturvidenskabernes Hus, 
Rektor Harald E. Mikkelsen, CVU Midt-Vest, tlf. 70 23 46 23

Fakta 
Om arkitektkonkurrencens forløb

Arkitektkonkurrencen for Naturvidenskabernes Hus er annonceret som projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF med henblik på at prækvalificere 5-6 firmaer til deltagelse i det efterfølgende konkurrenceforløb. 

Arkitektkonkurrencen afvikles i 2 trin, idet selve projektkonkurrencen foregår anonymt på overordnet konceptniveau, hvorefter vinderen eller vinderne efterfølgende vil blive indbudt til at deltage i et udbud efter forhandling uden offentliggørelse i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3.

Projekterne i 1. del af konkurrencen vil blive bedømt efter følgende kriterier:

 • Tilgang til opgaven, herunder begrundet valg af arkitektonisk koncept.
 • Projektets evne til at skabe en markant arkitektonisk identitet for Naturvidenskabernes Hus.
 • Projektets evne til at understøtte de beskrevne kerneaktiviteter.
 • Forslag til materialevalg.
 • Overordnet økonomisk overslag

I 2. del af konkurrencen vil blive gennemført en dialog- og forhandlingsfase parallelt mellem udbyderen og de enkelte vindere af 1. del af konkurrencen.

Dialog- og forhandlingsfasen forventes at kunne afdække firmaernes evne til at kunne deltage kvalificeret i den videre proces samtidigt med at der skabes mulighed for - ved fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det enkelte vinderprojekt - at analysere projekternes evne og robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme.

Vinderen af 2.del af konkurrencen - og dermed den endelige vinder - deltager i færdigprogrammeringen i samarbejde med bygherren.

Om Naturvidenskabernes Hus - vision og kerneaktiviteter

I Naturvidenskabernes Hus vil repræsentanter for erhvervsliv og uddannelsesverden i fællesskab sætte fokus på at udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Huset skal være et laboratorium for eksperimenter med naturfagsundervisning, som fører frem til nye koncepter for undervisning, der gennem forskning opsamles og udbredes til de danske uddannelsesinstitutioner.

Det er visionen at bygge et hus, hvor helheden af arkitektur, teknologi, undervisningsmaterialer og rum for undervisning og læring til stadighed kan danne de bedste rammer om udvikling af naturfagsundervisning til glæde for børn og unge - og på længere sigt til gavn for erhvervsliv og samfund.

Naturvidenskabernes Hus vil således bidrage til at naturfagsundervisningen i de danske skoler og gymnasier bliver sjovere og mere spændende. Huset skal gøre det "in" at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag i skolen - og senere, når de unge skal vælge karrierevej.

Kerneaktiviteter

 • Samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse af lærere
 • Undervisningsprojekter
 • Forsøgsundervisning af grundskole- og gymnasieelever
 • Konferencer og mødevirksomhed

Bidragydere til Naturvidenskabernes Hus

 • Realdania 
 • Poul Due Jensens Fond 
 • Bjerringbro Kommune 
 • Viborg Kommune 
 • Fjends Kommune 
 • Møldrup Kommune 
 • Karup Kommune 
 • Hedeselskabet A/S 
 • Otto Mønsteds Fond 
 • Nykreditfonden 
 • Viborg Amt