x

Natur møder kulturmiljø

Man finder Nørre Vorupør i Nordsølandet omgivet af Nationalpark Thy på tre sider og Vesterhavet på den fjerde. Byen er kendt for kystfiskeri og turisme. Her fiskes stadig med kystbåde fra åben strand, og fiskerbådenes landingsplads, bygninger og den lange havmole fra 1909 udgør tilsammen et værdifuldt kulturmiljø og en populær turistattraktion.

Sammenlignet med andre nordjyske turistmagneter er Nørre Vorupør stadig ret uspoleret - et forhold, som projektet har lagt vægt på at bevare. Både borgere og erhvervsliv har bakket op om projektet, og allerede tidligt i processen begyndte lokale virksomheder at følge op på de temaer, der blev udpeget som væsentlige for turismen.

Landingsplads har fået nyt liv

Med projektet er der foregået en nænsom renovering og genopførelse af landingspladsens gamle, kulturbærende fiskeribygninger. Husene udgør Kystkulturens Oplevelsescenter og indeholder bl.a. omklædning med bad og toilet, faciliteter for surfere, formidling af stedets og fiskeriets rolle, fiskekompagniets renselokaler og plads til detailsalg. Herudover er der etableret en kaffestue, opbevaringsfaciliteter, madpakkehus og borde - bænkesæt til 72 personer.

Visionen for projektet i Nørre Vorupør har været at udvikle det gamle fiskersamfunds byggede miljø med udgangspunkt i historien og det stedbundne potentiale. Målet har været - sammen med Thisted Museum og Nationalpark Thy - at præsentere Vorupør som Kystkulturens Oplevelsescenter og dermed styrke erhverv og bosætning lokalt.

Aktivering af et kulturhistorisk miljø

Projektet blev udvalgt til realisering i kampagnen Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan man kan aktivere et fiskersamfunds kulturhistoriske miljø gennem renovering og udvikling. By, erhverv, historie, bygninger og turisme er således blevet kombineret, og projektet bygger videre på en positiv udvikling, som allerede er sat i gang på stedet gennem det nu afsluttede partnerskabsprojekt, Mulighedernes Land.

Kampagnen Stedet Tæller

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.