x

Fra parkeringsplads til opholdssted 

I Østermarie på Bornholm kan omdannelsen af byens centrum mærkes. Med få midler er parkeringspladsen i dag blevet til et rart opholdssted med plads til markedsdage, byfester og dagligdagens møder. Rundt om torvet er der både en Dagli’Brugsen, caféen Mariehuset, Fritidshuset og Sognegården. Med omdannelsen af bymidten i Østermarie trækkes livet i de fire huse ud på torvet, så livet i byen bliver synligt for borgerne selv og for dem, der passerer gennem byen.

Projektet er tegnet af arkitekterne/landskabsarkitekterne Kragh & Berglund.

Mulighedernes Land

Projekt ’Ny bymidte i Østermarie’ er en del af Mulighedernes Land som er et partnerskabsprojekt mellem os og Bornholm Kommune. Med Mulighedernes Land ønsker Realdania at bidrage til at skabe en positiv udvikling i yderområderne i Danmark og projektet har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning.

Kampagnen Mulighedernes Land