x

Ny bymidte i Østermarie

Pressemeddelelse

24. maj 2012

Fredag den 25. maj 2012 indvies den nye bymidte i Østermarie på Bornholm. Den nye bymidte har ved at gentænkt byens centrale parkeringsplads skabt et nyt og bedre mødested, der både understøtter det daglige liv i Østermarie og viser byens liv udadtil. Ny bymidte i Østermarie er del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land mellem Realdania og Bornholms Regionskommune.

I Østermarie på Bornholm indvies den nye bymidte den 25. maj. Østermarie Torv – også kaldet samtaletorvet – er omdannet fra en parkeringsplads til et torv til ophold, leg og diverse arrangementer. En del af torvet anvendes stadigvæk som en parkeringsområde i tilknytning til Dagli’Brugsen og diverse aktiviteter, der foregår i bygninger omkring torvet. Men med den nye udformning er der dannet en bilfri zone, et fredeligt område med plads til at samles eller at stå og samtale med naboen. På torvet er der etableret bakkeøer med træer og forskellige prydgræsser. Bakkeøerne er omkranset af siddeplinter i bornholmsk granit. Projektet er udarbejdet af Kragh & Berglund Landskabsarkitekter i tæt samarbejde med borgere fra Østermarie.

Fritidshaven, som ligger i direkte forbindelse med Østermarie Torv, er omdannet til et aktivt sted for alle aldersgrupper men med vægt på børnegruppen, som bruger haven til leg og motion. Bakkeøerne i fritidshaven er indrettet som legeområder, herudover er der etableret cykelstier, petanquebane og en grillplads.

”Ny bymidte i Østermarie er et godt eksempel på ny planlægning i en lille by, hvor det tidligere mødested er trængt i baggrunden for at gøre plads til gennemkørende trafik og parkering.  Ved at bearbejde parkeringspladsen foran Dagli’Brugsen er der skabt et attraktivt torv, hvor der både er plads til at parkere, handle, tage bussen, gå på legeplads, sidde på bænke og gå på cafe,” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

”Den nye bymidte understøtter det liv, der er i Østermarie. Projektet bygger på de mange aktiviteter der er rundt om bymidten, og det nye torv trækker livet ud af husene og viser besøgende og gennemkørende, at Østermarie er en aktiv og levende by,” siger Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune.

”Forskønnelsen af torvet har været nogle år undervejs, og mange Østermarieborgere har givet deres besyv med i planlægningsprocessen. Nu skal vi rette blikket mod, hvordan vi så bedst kan bruge de nye rammer på samtaletorvet”, siger Steffen Gerdes, kommunikationsansvarlig for den lokale projektgruppe i Østermarie.

DYK NED I HISTORIEN

Nye mødesteder i landsbyerne

Bymidten i Østermarie var tidligere en stor parkeringsplads skåret over af en trafikeret gennemfartsvej. Ligesom i mange andre landsbyer i Danmark har torvet og hovedgaden i Østemarie mistet sin betydning og funktion som mødested i takt med, at butikker er lukket, og offentlige servicefunktioner er centraliseret i større byer. På den måde mister mange landsbyer i yderområderne deres identitet, og udefrakommende, der besøger byerne, får indtryk af byer, der mangler liv og mennesker. Men i mange landsbyer er der masser af liv, hvis man kigger efter. Rundt om bymidten i Østermarie ligger der således en Dagli’ Brugs, der i 2008 udvidede butikslokalet til næsten det dobbelte, caféen Mariehuset, hvor der jævnligt afholdes bingoaftener, et velbesøgt fritidshus for dagplejemødre, børn og unge og menighedshuset, der involverer mange af byens borgere i forskellige aktiviteter.

Processen omkring udviklingen af den nye bymidte i Østermarie har involveret borgerne gennem en todages workshop, der blev faciliteret af en lokal og en københavnsk tegnestue. På workshoppen udviklede borgerne ideer, der blev omsat til skitseforslag af arkitekterne. I løbet af workshoppen blev det klart for borgerne, at de mange fremmødte var for mange i den videre proces, og på eget initiativ nedsatte borgerne en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter for erhvervslivet, borgerne og kommunen. Arbejdsgruppen har løbende fulgt projektet.

Udviklingen af den nye bymidte i Østermarie bygger på beboerne og byens aktive foreningsliv. Ved at udvikle og forbedre det allerede eksisterende mødested på parkeringspladsen foran Dagli’ Brugsen, afspejler byen igen de aktiviteter og det liv, der allerede findes. Projektet lokale forankring har skabt ringe i vandet, sådan at et tidligere faldefærdigt hus, der ligger tæt på den nye plads, nu renoveres af husets ejer.

Mulighedernes Land

’Ny bymidte i Østermarie’ er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, der gennemføres af Realdania, Bornholms Regionskommune, Thisted Kommune og Lolland Kommune. Mulighedernes Land handler om at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder, der kan understøtte bosætning, turisme og rekreation. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række demonstrationsprojekter i de tre kommuner i partnerskabet.

Flere andre projekter i Mulighedernes Land fokuserer også på at skabe nye steder, hvor beboerne kan mødes, og hvor det sociale sammenhold, der ofte er en af landsbyernes vigtigste kvaliteter, kan etableres og synliggøres. I Birket på Lolland fokuserer projektet ’Bedre boliger og nye mødesteder i Birket’ blandt andet på at omdanne byens gamle skole til et nyt kulturhus og mødested for Birket og de omkringliggende byer. I Frøstrup i Thisted ombygger projektet ’Frøstrups nye samlingspunkt’ den tidligere kro til et nyt samlingssted for byens idræts-, butiks- og foreningsliv. I Bedsted er det tidligere plejehjem blevet omdrejningspunkt for et udvidet landsbynetværk, som i fællesskab vil drive bygningen som aktivitetshus for alt fra mødregrupper til veterantog-klub. Landsbynetværk kan være en vej til at skabe den kritiske masse der skal til at drive et aktivitetshus – og som kan være svær at finde i en enkelt landsby alene.

Læs mere om Ny bymidte i Østermarie og Mulighedernes Land på www.mulighedernesland.dk

FAKTA: Ny bymidte i Østermarie

Østermarie nye bymidte er udviklet i samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Realdania og borgere i Østermarie. Borgernes ideer udgjorde grundlaget for udarbejdelse af et skitseforslag til udformning af Østermarie torv og fritidshave.

Udover at Østermarie torv anvendes som p-plads til Dagli’Brugsen bliver der nu åbnet op for at anvende torvet til forskellige arrangementer og aktiviteter. Men især er torvet udformet således at der lægges vægt på det daglige samvær – et sted til ophold og leg.

Rådgiver:

Landskabsarkitekter Krag & Berglund

Hovedentreprenør:

Jens Møller Gudhjem A/S

Underentreprenører.

Bjørns Planter

Axel Sørensen A/S El- og VVS installatør

Areal: 4000 m2

Anlægsomkostninger: 3,4 mio. kr.

Projektet har ligeledes modtaget støtte fra forskellige private og offentlige fonde blandt andet Lokale- og Anlægsfonden.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.