x

Nyt projekt om udvikling og formidling af Nyborg Slot og By

Pressemeddelelse 11. september 2013

Nyt stort projekt vil genskabe forståelsen af Nyborg Slot og byen Nyborg som hele Danmarks middelalderhovedstad. Stedets unikke kulturarv skal bringes i spil til glæde for stedets borgere og besøgende. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektets gennemførelse.

Nyborg Slot og residensstad udgør et unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med den velbevarede middelalderbyplan og slottet på voldstedet midt i byens centrum. Her blev Danmarks første Grundlov af 29. juli 1282 underskrevet og beseglet, her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament “Danehoffet”, og her opholdt de danske konger sig i århundreder med deres hof.

Denne enestående kulturarv ønsker Nyborg kommune, Østfyns Museer og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme at formidle endnu klarere for omverdenen. Derfor har parterne siden 2010 arbejdet i en dialog med Kulturstyrelsen med henblik på at afdække stedets potentiale og udvikle en vision, der kan fremtidssikre de eksisterende bygninger, tilføre ny arkitektur i form af et besøgscenter og udvikle et nyt byrum i tilknytning til slotsområdet.

Et ambitiøst projekt

Parterne bag projektet ønsker at sætte fokus på den fantastiske fortælling om Nyborg som rigets centrum i middelalderen. Historien skal formidles i nye rammer og sammenhængen mellem slot og by skal fremhæves.  Arbejdet vil indbefatte en omfattende restaurering af hovedslottet, tilføjelsen af en ny fløj der skal fungere som formidlings og besøgscenter, genfortolkning af borggård og det 4-fløjede borganlæg, bearbejdning af byrummet foran borgholmen og endelig en ny forbindelse til borgholmen.

Arbejdet ledes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som ejer Nyborg Slot, og projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg Kommune og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Parterne er alle repræsenteret i projektets styregruppe.

I den indledende fase deltager Realdania med 5 mio. kr. til forundersøgelser og programmering. Denne fase efterfølges af en eller flere arkitektkonkurrencer, der forventes afsluttet i sommeren 2014. Det samlede projekt ventes færdigt i 2017.

Direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Anders V. Møller udtaler:
”I Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme arbejder vi for at bevare og nyttiggøre kulturarven. I dette lys er Nyborg Slot et fantastisk perspektivrigt projekt, hvor et meget centralt historisk dansk slot nu bliver løftet ved en tiltrængt restaurering, som giver rum for øget anvendelse og formidling gennem de nye publikumsfaciliteter.”

Borgmester i Nyborg Kommune Erik Christensen udtaler:
”Nyborg Kommune ser med forventning frem til gennemførelsen af dette enestående projekt, der for alvor vil løfte Nyborgs unikke kulturarv som Danmarks middelalderlige hovedstad. Projektet har selvsagt også meget stor betydning for Nyborgs position som en stadig mere attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.”

Museumsdirektør for Østfyns Museer, Erland Porsmose udtaler:

”Det er med respekt og stolthed, at Østfyns Museer helhjertet går ind i dette projekt, der for alvor vil gøre Nyborgs rige kulturarv til en aktiv medspiller i nutidens og fremtidens samfund.”

Ovenstående kommune er udsendt af Nyborg Kommune