x

Til gavn for fællesskabet 

Med projektet Nyttebede i Hastrupparken har beboere og bestyrelse i Hastrupparken i Køge realiseret ønsket om at skabe nyttebede til gavn for fællesskabet og det sociale liv i boligområdet.
Formålet er at styrke sammenholdet og samarbejdet blandt beboerne og give et bidrag til Hastrupparkens image som et grønt og sundt boligområde.

Projektet indeholder etablering af 13 kasser til nyttebede, som hver især "ejes" af aktive beboere. To af nyttebedene er givet til bebyggelsens børn mellem 8 - 13 år, som passer og vedligeholder bedene i samarbejde med Køge Boligselskabs aktivitetsmedarbejder.
Antallet af nyttebede i Hastrupparken er efterfølgende blevet udvidet til det dobbelte, så der i dag er i alt 26 bede til glæde for afdelingens beboere.

Opsamling af regnvand

Udover etablering af nyttebedene er der anskaffet et redskabsskur til opbevaring af redskaber og udstyr, og en kompostbeholder sikrer, at haveaffaldet kan genbruges som gødning året efter. To vandopsamlingsbeholdere sørger for, at størstedelen af vandingen kommer fra regnvand.
Kasserne til bedene er bygget af langtidsholdbart lærketræ. Kasserne og redskabsskuret er bygget og sat op af unge fra et beskæftigelsesprojekt under Køge Kommune.

En naturvejleder fra Det Grønne Hus, Køge Kommune, har vejledt beboerne i forhold til dyrkning og vedligeholdelse af nyttebedene.
Nyttebede i Hastrupparken ligger i øvrigt i forlængelse af mad- og økologiprojektet "Hastrupparken ser grønt!", som sætter fokus på sundhed, bæredygtighed og mangfoldighed i boligområdet.

Det gode boligliv 

Med kampagnen Det gode boligliv ønsker vi i Realdania, at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen Det gode boligliv