x

Udvikling af fugleobservationsskjul

Pressemeddelelse 25. februar 2016

Fugleværnsfonden annoncerer efter deltagere til en totalrådgiverkonkurrence om udvikling og projektering af et nyt innovativt fugleobserveringsskjul.

Opgaven, der støttes af Realdania og Aage V. Jensens Naturfond, omhandler udvikling af en prototype for et nyt innovativt observationsskjul, hvorfra man skal kunne komme helt tæt på fugle og pattedyr i Danmarks natur. Visionen er at skabe unikke næroplevelser i naturen for alle, og at udvide danskernes forståelse for livet ved søen, mosen og vådområdet. 

 
Fugleværnsfonden ønsker at prækvalificere 3 totalrådgiverhold til at deltage i konkurrencen, og der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på at holdene besidder relevante arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer som har relevans i forhold til det udbudte, herunder erfaring med innovations- og udviklingsprojekter samt projekter med tværfagligt samarbejde for både rådgivere og udførende.

De 3 prækvalificerede hold vil på baggrund af et udbudsmateriale skulle aflevere et tilbud, hvor der konkurreres på rådgiverhonorar samt den tilbudte proces og organisation, herunder CV’er, bemærk at der ikke konkurreres om løsningsforslag på skjulet. Efter aflevering af tilbud vil de 3 hold blive inviteret til et dialogmøde med Fugleværnsfonden, Realdania og en bygherrerådgiver fra Rambøll. Herefter forventer Fugleværnsfonden at indgå en totalrådgiverkontrakt med det hold, som har afleveret tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Konkurrencevederlaget vil være 10.000 kr. ekskl. moms til hver af de prækvalificerede hold, som afleverer et konditionsmæssigt tilbud.

Ansøgningen om deltagelse i konkurrencen skal indeholde følgende:

  1. Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger og beskrivelse af evt. underrådgivere/samarbejdspartnere.
  2. Oplysninger om hovedansøgers omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. De økonomiske oplysninger skal være revisorpåtegnede.
  3. Maks. 10 referencer over rådgiveropgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave, f.eks. referencer vedr. udviklingsprojekter, projekter med bygværker integreret i naturen, særlige tværfaglige projekter etc. For hver reference ønskes oplyst: kunde, ansøgers ydelse, opgavens størrelse, tidspunkt og gerne en beskrivelse af hvorfor referencen har relevans i forhold til den udbudte opgave.

 

Ansøgningen skal afleveres digitalt senest den 31. marts 2016 kl. 14:00 og sendes til projektleder Marie-Louise Olsen på marielouise.olsen@dof.dk og bygherrerådgiver Louise Hougaard på lb@ramboll.dk.

Yderligere information om opgaven

De fleste fugletårne og fugleskjul på naturlokaliteter i Danmark er opført, så det kræver kikkert eller teleskop for at kunne studere fuglene. Med denne nye form for observationsskjul skal det blive muligt at opleve fuglene helt tæt på uden specialudstyr - og uden, at det forstyrrer fugle og dyr.

Observationsskjulet skal udvikles som en prototype, som ved mindre justeringer kan placeres på forskellige lokaliteter med forskellige vand- og grundforhold. Prototypen skal derfor kunne flyde og tilpasse sig svingende vandstand.

Observationsskjulet skal kunne benyttes af 4-7 personer, der kan sidde og være i øjenhøjde med vandoverfladen uden at der sker nogen forstyrrelse af naturområdet. Skjulet skal derfor være tæt i forhold til lyd, lys og bevægelse indefra og have de fornødne tekniske installationer for personophold.

Skjulet skal have et arkitektonisk ”let genkendeligt” udseende og skal visuelt passe ind i naturen.

Den valgte totalrådgiver forventes at lede en proces bestående af: udviklingsproces, tidligt udbud/valg af entreprenør og entreprenørens udførelse. I udviklingsprocessen vil Fugleværnsfondens naturvejledere kunne bidrage med viden om de nødvendige funktioner for skjulet.  

Skjulet skal kunne opsættes/etableres forholdsvis nemt på de forskellige lokaliteter, hvorfor logistik for produktion og opsætning vil være et tema i udviklingsprocessen.  

Prototypen forventes opsat i et af Fugleværnsfondens reservater i sommeren 2017.

Den økonomiske ramme for projektet er maksimalt 640.000 kr. ekskl. moms for udførelse og opsætning af første prototype og 400.000 kr. ekskl. moms for totalrådgiverhonoraret.

 

Yderligere oplysninger om projektet og information om prækvalifikationen kan fås hos:

Projektleder hos Fugleværnsfonden, Marie-Louise Olsen, 2624 6712, marielouise.olsen@dof.dk

Bygherrerådgiver hos Rambøll, Louise Hougaard, 5161 7765, lb@ramboll.dk

Annoncen er yderligere offentliggjort på www.udbud.dk.