x

Grønnegade – et nyt byrum ved Brandts i Odense

Pressemeddelelse

13. september 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Odense Kommune i samarbejde med Realdania:
 
I den gennemgribende renovering af hele området omkring Brandts i Odense er turen nu kommet til Grønnegade, der fungerer som adgangsvej til hovedindgangen for udstillingerne på Brandts.  Odense Kommune og Realdania har bevilliget 13,5 mio. kr. til projektet, der udgør en del af partnerskabsprojektet om Odenses Kulturstrategi.

En tur igennem Grønnegade i dag giver indtryk af, at tiden har stået stille. Men nu skal gaden have et velfortjent løft – og det sker bl.a. som et led i kulturstrategien for Odense. Kulturstrategiens visioner for byens rum er især at sikre en bedre sammenhæng mellem Odenses mange kulturtilbud samt at sørge for ordentlige adgangsforhold.

 

Målet er at omdanne Grønnegade til en smuk torveplads med hvad deraf følger af liv og leben. I første omgang indbydes til en arkitektkonkurrence, der bl.a. skal give bud på indretning af plads- og vejanlæg samt beskrive områdets aktivitetsmuligheder.

 

Grønnegade er på nuværende tidspunkt præget af et stort antal parkeringspladser, og en af forudsætningerne for at omdanne området til et velfungerende byrum har været at etablere underjordiske parkeringsforhold. Odense Kommune har derfor indgået aftale med firmaet Nordicom Parking, der arbejder med grønne parkeringsanlæg, om at anlægge et underjordisk parkeringsanlæg. Det nye anlæg skal erstatte den eksisterende overfladeparkering og tilføre området 50-100 flere p-pladser. Halvdelen af de underjordiske p-pladser bliver fuldautomatiske pladser, mens den anden halvdel etableres som almindelig kælderparkering.

 

”Det glæder mig, at vi kan fortsætte processen med at forskønne bymidten til glæde for alle byens borgere og besøgende. Med Grønnegades renovering får vi skabt endnu et smukt byrum i city-feltet, men også en sammenhæng mellem de forskellige dele af city. Det er glædeligt, at Odense Kommune i samarbejde med Realdania og Nordicom Parking nu kan gennemføre forskønnelsen af denne vigtige forbindelse til Brandts og de mange kulturtilbud, der er i området”, udtaler Anker Boye, Rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

 

”Omlægningen af Grønnegade er et nyskabende og perspektivrigt projekt, som har fokus på at styrke og helt nyfortolke byrummet som led i kommunens kulturstrategi, siger direktør Hans Peter Svendler fra Realdania, og fortsætter: ”Vi er imponerede over den konsekvens og innovation, der udvises fra kommunens side, med etablering af underjordisk, automatisk parkering, der gør det muligt at overgive byrummet til byens liv”.

 

”Vi glæder os til at vise, hvordan automatisk parkering kan give flere p-pladser og samtidig skabe en levende grøn bymidte i Odense”, udtaler udviklingsdirektør Ove Bjørn Petersen, Nordicom Parking.

 

I de kommende måneder udformes materialet til arkitektkonkurrencen for Grønnegade. Udformningen af materialet udføres af en ekstern konsulent og vil ske i tæt samarbejde med en række interessentgrupper, brugere og interne kommunale interesser.

 

Odense Kommune samarbejder med Realdania om en række projekter i Odense f.eks. etableringen af ”Kulturmaskinen” i Brandts, renovering af spillestedet “Magasinet” samt renovering af gårdrummet omkring disse institutioner.

 

Yderligere oplysninger
Projektleder Peter H. Johannessen,  Kultur, Plan og Byg, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 10
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Projektudvikler Hans Lyndrup, Nordicom Parking, tlf 24 46 50 05