x

Arkitektkonkurrence om Kulturmaskinen i Odense

Pressemeddelelse 15. maj 2006

Odense Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse:
 
Fem arkitektfirmaer er nu udvalgt til at bidrage med ideer til Kulturmaskinen – et nyt kulturcenter i Odense. Projektet omfatter bl.a. et nyt gårdrum og nye tilbygninger i området bag Brandts Klædefabrik. Projektet er en del af den partnerskabsaftale, som Odense Kommune og Realdania indgik i foråret 2005.
 

Kulturmaskinen bliver et helt nyt kulturcenter, der i løbet af 2007 indrettes i krydsfeltet mellem Pantheongade, Pakhuset, Magasinet og det tilhørende gårdrum.  Det er samtidig planen, at skabe et nyt aktivt byrum i kraft af et samlet arkitektonisk hovedgreb – det nye byrum skal på den måde binde området mellem Kulturmaskinen og Brandts Klædefabriks sydvestlige hjørne sammen. 

 

Opgaven for de udvalgte arkitektfirmaer består i at samtænke Kulturmaskinens mange publikumsrettede funktioner med gårdrummets muligheder – og skabe sammenhænge til koncertstedet Magasinet og Musikbiblioteket.

 

De 5 udvalgte arkitektfirmaer, der deltager i arkitektkonkurrencen er:

  • Dorte Mandrup, arkitekter
  • Isager arkitekter
  • Creo arkitekter
  • Kjær og Richter, samt
  • Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen

Vinderforslaget kåres medio september, og projektet sættes i gang ultimo 2006. I slutningen af 2007 vil Kulturmaskinen være klar med helt nye kulturtilbud rettet mod byens borgere. Det er en række af de eksisterende aktiviteter fra aktivitetshuset Badstuen, Internationalt Hus og Studenterhuset, der flytter til Kulturmaskinen.

 

Der er afsat 31 mio. kr. til projektet, der finansieres i et samarbejde mellem Realdania og Odense kommune samt ejeren af de eksisterende bygninger KTD Ejendomsselskabet Aps.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos kontorchef Peder Bach, Kultursekretariatet. Nørregade 36 - 38. Slottet. 5100 Odense C. tlf. 6551 4040 eller mail: peba@odense.dk.