x

Ny kulturmaskine på Brandts i Odense – en styrkelse af mangfoldigheden og i pagt med miljøet på stedet

Pressemeddelelse 4. oktober 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Odense Kommune i samarbejde med Realdania: Fem arkitektfirmaer afleverede forslag til arkitektkonkurrencen om Kulturmaskinen – et nyt kulturcenter indrettet i det sydvestlige gårdrum på Brandts Klædefabrik i Odense. Nu er vinderen af arkitektkonkurrencen fundet: CREO-arkitekter, der har hjemme i Odense og Praksis arkitekter fra Svendborg, samt Land+ fra Søndersø. Endvidere Henneby Nielsen, ingeniører fra Odense har dannet det vindende team.

Kulturmaskinen omfatter Pakhuset, Pantheonsgade (tidl. Dæhnfeldts) og ombygning af Magasinet samt ny indretning af selve gårdrummet på Brandts Klædefabrik. Det er en enig dommerkomité, der nu har udpeget dette arkitektteams forslag som vinder. I dommernes vurdering hedder det bl.a.:

”Alt i alt finder dommerkomiteen, at forslaget har fanget den særlige stemning i området omkring Brandts Klædefabrik og, at de ny byggerier og pladsen på en helt selvfølgelig og meget stilfærdig måde gendigter og videreudvikler stedets kvaliteter. Ved en viderebearbejdning af forslaget har dommerkomiteen også tillid til, at forslagets minimalistiske udtryk ikke ender i kedsommelig anonymitet, men til en robust og oplevelsesrig arkitektur, som appellerer til mange mennesker i dette herlige byområde. ”

I vinderforslaget bevares bygningen i Pantheonsgades facade i størst mulig udstrækning, kun i stueetagen placeres en foyer i form af en ”L-formet” glasbygning. Foyeren får forbindelse til en nyopført mellembygning, der kommer til at fremstå med en hvidpudset flade med fint proportionerede vindueshuller.

I vinderforslaget tilbageføres koncert- og teaterlokalet Magasinet til den oprindelige indretning, idet der opføres en ny foyerbygning ind i gårdrummet mod Farveriet. Bygningen vil få en lethed i forhold til nabobygningerne, og vil bidrage til at fremhæve Farveriet yderligere.

Gårdrummet indrettes som en stor flade for at opnå stor fleksibilitet i rummets anvendelsesmuligheder. Den eksisterende trappekerne bag Magasinet og toiletterne fjernes for at åbne passagen og skabe størst mulig sammenhæng mellem den ny plads og amfipladsen. Når passagen åbnes, giver det samtidig mulighed for at åbne butikkerne i Magasinets stueetage mod det nye gårdrum, hvilket vil bidrage yderligere til at skabe mere gennemstrømning og flere aktiviteter i gården.

Kulturmaskinen er en del af den partnerskabsaftale, som Odense Kommune og Realdania indgik i foråret 2005.

”Målet med Kulturmaskinen er at styrke Odenses kulturelle vækstlag. Vinderforslaget udtrykker stor respekt overfor den eksisterende kulturarv i området. Med en detaljering, vil forslaget på en fin og følsom måde understøtte den udvikling, der er i området og give en god ramme om de eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i Kulturmaskinen”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

”Det er glædeligt, at vi nu kan se de første resultater af samarbejdet med Realdania om den store kultursatsning i Odense. Projektforslaget er et godt eksempel på kulturstrategiens formål, nemlig at skabe nye spændende kulturinitiativer og skabe samspil med byens rum", siger borgmester i Odense Jan Boye.

Odense Kommune har afsat 385 mio. kr. over de kommende 10 år med ønsket om at udvikle Odense som regionens kulturelle centrum. Realdania støtter kulturstrategien med 50 mio. kr., der skal gå til i alt 4-6 konkrete projekter.

Nærmere oplysninger kan indhentes:
CREO-arkitekter: Hans Toksvig Larsen, tlf. 6611 5911
Realdania: Projektkonsulent Karen Skou, tlf. 32 88 52 15
Odense Kommune: Kontorchef Peder Bach, tlf. 6551 4040

FAKTA

Om Kulturmaskinen
Kulturmaskinen bliver et helt nyt kulturcenter, der i løbet af 2007 indrettes i krydsfeltet mellem Pantheonsgade (tidligere Dæhnfeldts), Pakhuset, Magasinet og det tilhørende gårdrum.  Det er samtidig planen, at skabe et nyt aktivt gårdrum i kraft af et samlet arkitektonisk hovedgreb – det nye gårdrum skal på den måde binde området mellem Kulturmaskinen og Brandts Klædefabriks sydvestlige hjørne sammen.

Fra 2008 vil Kulturmaskinen være klar med helt nye kulturtilbud rettet mod byens borgere. Det er en række af de eksisterende aktiviteter fra aktivitetshuset Badstuen, Internationalt Hus og Studenterhuset, der flytter til Kulturmaskinen.

Finansiering
Der er afsat i alt 32 mio. kr. til Kulturmaskinen, heraf finansierer Realdania de 21 mio. kr. og ejeren af de eksisterende bygninger, KD-selskabet, de 5 mio. kr. Resten af udgiften afholdes af Odense Kommune, der også skal drive det kommende kultur- og aktivitetshus.