x

3-i-1: Nye kulturprojekter til Odense midtby

Pressemeddelelse 24. november 2005

Odense Kommune og Fonden Realdania indgik i foråret en partnerskabsaftale med udgangspunkt i Odenses Kommunes kulturstrategi. Som et led i den aftale indstiller partnerskabsbestyrelsen nu tre projektforslag til beslutning i Odense Byråd.

Det drejer sig om tre projekter, der vil udvikle byens rum og skabe et samlingssted for flere af byens centrale kulturinstitutioner: Kulturmaskinen, Magasinet og et nyt byrum ved Banegårdspladsen.

 

Kulturmaskinen
Det ene af initiativerne går ud på at styrke og nyudvikle det miljø, som allerede eksisterer i forbindelse med Brandts Klædefabrik. På baggrund af en arkitektkonkurrence vil der blive skabt et spændende nyt kulturcenter ved navnet Kulturmaskinen i tilstødende bygninger. Kulturmaskinen bliver en slags bofællesskab, hvor der er samlet forskellige service- og kulturtilbud.

 

Magasinet
Som andet projektforslag er det planen at renovere det traditionsrige spillested Magasinet, der ligger tæt på Brandts Klædefabrik. Ideen er at fastholde Magasinets fremtrædende rolle i byens musikliv. Som en del af renoveringen bygges et nyt indgangsparti på spillestedets nuværende bagside, hvilket vil forbedre adgangsforholdene. Det vil også skabe en bedre sammenhæng med det byrum, som bliver etableret mellem Magasinet og Kulturmaskinen.
 
Nyt byrum ved Banegårdspladsen
Det tredje initiativ består i at udvikle byrummet mellem det nyopførte mediehus og Odense Banegårdcenter. Målet er at understøtte en ny akse mellem Bymidten/ Kongens Have og byens nye kreative bydel på havnen. Byrummet bliver udviklet med udgangspunkt i, at det skal give mere plads til byens bløde trafikanter.

 

”Målet med at udvikle både Kulturmaskinen, Magasinet og det nye byrum ved Banegården er at styrke Odenses kulturelle vækstlag. Det er forslag, som, vi tror, vil åbne for ny udvikling i byen”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

 

”Det er glædeligt, at vi nu kan se de første resultater af samarbejdet med Realdania om den store kultursatsning i Odense. De tre projektforslag er alle gode eksempler på kulturstrategiens formål, nemlig at skabe nye spændende kulturinitiativer og skabe samspil med byens rum, siger borgmester Anker Boye.

 

Odense Kommune har afsat 385 mio. kr. over de kommende 10 år med ønsket om at udvikle Odense som regionens kulturelle centrum. Fonden Realdania støtter kulturstrategien med 50 mio. kr., der skal gå til i alt 4-6 konkrete projekter.


Yderligere oplysninger
Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, tlf. 6551 1000
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

 


Fakta:

Om Kulturmaskinen
Kulturmaskinen skal fungere som et fælles samlingspunkt for institutioner som Studenterhuset i Odense, Det Internationale Hus og Kulturhus Badstuen. Her vil de kunne indgå i nye samarbejder og på den måde være med til at udvikle Odense som regional kulturhovedstad.

Om Magasinet
Ombygningen af Magasinet vil ske i respekt for husets historie og bygningens placering og nuværende udtryk. Bygningerne, hvori Magasinet har til huse, blev opført i 1934. 

Om byrummet ved Banegårdspladsen
Det er tanken, at byrummet arkitektonisk skal udvikle sig omkring Bjørn Nørgaards statue af H.C. Andersen, der bliver opstillet på banegårdstorvet den 6. december 2005.

Partnerskabet
Partnerskabet mellem Odense Kommune og Fonden Realdania er organiseret i en partnerskabsbestyrelse bestående af borgmester Anker Boye og adm. direktør Flemming Borreskov. 

Desuden er der nedsat en styregruppe bestående af stadsdirektør Jørgen Clausen og direktør Hans Peter Svendler samt en arbejdsgruppe bestående af relevante forvaltninger, Realdania og relevante kulturinstitutioner.