x

Projektkonkurrence om omdannelsen af Grønnegade er i gang

Pressemeddelelse 15. maj 2008

Odense Kommune har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse:
 
En åben international projektkonkurrence om omdannelse af Grønnegade fra parkeringsplads til en ny og spændende opholdsplads i Odense er netop skudt i gang af Odense Kommune. Realdania og Odense Kommune har tilsammen bevilliget 13,5 mio. kroner til projektet. Arbejdet med pladsen er en del af Kulturstrategien, der skal styrke bylivet og synliggøre kulturen i Odense.

Projektkonkurrencen er åben for arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter, kunstnere, trafikplanlæggere, arkitektstuderende m.fl.. De skal komme med bud på en omdannelse af Grønnegade, så området kan blive et moderne byrum til aktiviteter og ophold.

I konkurrencen ønskes der forslag til udformning og indretning af Grønnegade der:

  • er identitetsskabende for hele kvarteret og fungerer som bylivsgenerator 
  • er en værdig ankomstplads til Brandts Klædefabrik 
  • har et eksperimenterende udtryk, der peger fremad - gerne med indarbejdelse af ny teknologi (robotteknologi i det interaktive byrum) 
  • vil være trafik- og hastighedsdæmpende 
  • på en enkel måde indpasser det fremtidige underjordiske automatiske parkeringsanlæg

Robotteknologi i byrummet
Odense Kommune ønsker i konkurrencen at sætte fokus på "robotteknologi", som tillader borgerne aktivt og individuelt at have en indflydelse på byrummets udtryk. Robotteknologi er i denne sammenhæng programmerbare systemer, der interagerer med omgivelserne - det kan være sensorer, der måler tryk, afstand, lysniveau, lyd, fugtighed osv. Robotsystemerne skaber et output i byrummet. Det kan være lys i forskellige farver, lyd eller bevægelse.

Nyt underjordisk automatisk parkeringsanlæg
Omdannelsen af Grønnegade forudsætter, at Nordicom anlægger et underjordisk automatisk parkeringsanlæg, som erstatter den eksisterende parkering og tilfører området 50-100 flere p-pladser.

Nordicom gennemfører samtidig et par huludfyldninger i husrækken i den nordøstlige ende af Grønnegade, der yderligere vil indramme den nye torveplads.

Yderligere oplysninger

Odense Kommune v/ projektleder Peter H. Johannessen, tlf. 65 51 25 10 eller Realdania v/ projektleder Karen Skou, tlf. 70 11 66 66.

FAKTA
Grønnegade-projektet udgør ca. 4.100 m².
Der er sammensat en dommerkomité bestående af repræsentanter fra Realdania, By- og Kulturudvalget, By- og Kulturforvaltningen samt to fagdommere.
Anlæg af parkeringskælder finansieres af Nordicom.

DEN VIDERE PROCES

Konkurrenceperiode: (19 uger inkl. sommerferieperiode).

Udsendelse/modtagelse af forslag: 28. april 2008 - 09. september 2008.

Bedømmelse: Der er afsat fire møder i dommerkomiteen i perioden fra aflevering til offentliggørelse.

Offentliggørelse af vinder: 18. november 2008.