x

GHB Landskabsarkitekter tegner den nye Gråbrødre Plads i Odense

Pressemeddelelse 1. oktober 2008

Odense Kommune har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: Gråbrødre Plads i Odense bliver omdannet til et attraktivt, rekreativt og legende rum, hvor pladsens historie er et bærende element, der danner rammen om kulturelle aktiviteter. Den opgave kan GHB Landskabsarkitekter sammen med Professor Steen Høyer, Henneby Nielsen - Rådgivende ingeniørfirma a/s og proces- og kommunikationsfirmaet Rekommanderet løfte. De er netop blevet udpeget som vindere af den indbudte arkitektkonkurrence om omlægningen af Gråbrødre Plads i Odense. Tirsdag den 30. september blev vinderprojektet præsenteret på Odense Slot.

Arkitektkonkurrencen
Odense Kommune og Realdania udskrev i foråret konkurrencen om Gråbrødre Plads, og efterfølgende blev fem teams blandt 35 interesserede udvalgt til at komme med deres bud på udformningen af den fremtidige plads.

Gråbrødre Plads har en stærk historisk forankring i Odense Bymidte og er, på trods af de utidssvarende rammer, et centralt samlingspunkt for byens borgere og besøgende. Udfordringen var derfor dels at give forslag til, hvorledes pladsen kan formgives, dels at være med til at understrege Odense som en smuk, fremadrettet og kreativ by under mottoet "at lege er at leve".

Om vinderforslaget

GHB Landskabsarkitekter og det øvrige teams vinderforslag samler det lidt diffuse byrum med et enkelt hovedgreb/idé - bl.a. indeholdende en linje formet som en bænk, der kan danne rygrad for pladsen og dens aktiviteter.

Iskrystaller bliver pladsens bærende identitet. Det udspringer af vinterfunktionen som byens skøjtebane. Istemaet er motivet på stedets syv nye fikspunkter, som er femkantede figurer. Pladsens helhed skabes af en sammenhængende belægning af gråblå teglklinker med varme røde nuancer.

Linjen - den nye bænk muret i pladsbelægningens teglsten - er placeret parallelt med Gråbrødre Klostret. Bænken bliver et herligt sted at sidde i solen om sommeren og om vinteren, når skøjterne spændes på. Her er også en klatresten for de mindste børn og et femkantet bassin til sejlads med modelskibe. Og den tænksomme vil kunne sidde i lunden eller undres over gravruinens store kors og det tilgroede bed med roser ved klostrets østgavl.

Endelig vil pladsen også få en infosøjle med oplysninger om byens arrangementer.

"Som rådmand - og ikke som mindst borger i byen - ser jeg frem til at kunne tage den omdannede plads i brug om et års tid", siger rådmand Anker Boje, By- og Kultur-forvaltningen, Odense og fortsætter: "Jeg er sikker på, at vi med vinderforslaget får en styrket Gråbrødre Plads som en af de helt centrale pladser i Odense. Vi får en poetisk plads, der lever op til Odense Kommunes vision om "at lege er at leve".

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania siger: "Vinderforslaget formår med sin enkle linie, at opfylde ønsket om stimulere både ophold på pladsen og udøvelse af fysiske aktiviteter. Der er lagt vægt på byrummets placering og funktion i byen, trafikstrømme, oplevelses- og sanseindtryk samt det overbevisende samspil mellem pladsen og de omgivende bygninger og deres historie."

Alle forslagene inkl. det vindende vil være udstillet på Badstuen, Østre Stationsvej 26 fra den 2. til den 17. oktober. Hver dag fra kl. 10.00 til 20.00. Fredag, lørdag og søndag er der dog lukket.

Omlægningen af Gråbrødre Plads er en del af Odenses Kulturstrategi og finansieres i et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania. 

Yderligere oplysninger
Projektleder Peter H. Johannessen, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 10, mail: pehjo@odense.dk
Projektleder Mads Farsø, Realdania, tlf. 70 11 66 66 
Direktør Jane Sandberg, Akademisk Arkitektforening, tlf. 30 85 90 00