x

Odsherred Kommune offentliggør Visions- og Udviklingsplan 2025

Pressemeddelelse 14. oktober 2014

Odsherred skal være et godt sted at bo for alle – et sted med fokus på fællesskab, rummelighed og nærhed til naturen. Visions- og udviklingsplan 2025 for Odsherred Kommune er nu klar til præsentation.

Mandag den 20. oktober 2014 offentliggør Odsherred Kommune rapporten ’Visions- og udviklingsplan 2025’, som er en strategisk og målrettet plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning og den samlede udvikling. Visionsplanen kan være med til at kvalificere kommunens videre udviklingsarbejde – herunder Planstrategi 2015.

’Visions- og udviklingsplan 2025’ indeholder en vision med en række strategiske anbefalinger samt nogle principper for hvordan der kan arbejdes med disse. Til anbefalingerne er knyttet en række konkrete indsatser samt en anbefaling om fem åbningstræk, der skal sætte udviklingen af Odsherred i gang frem mod 2025. Visionsplanen er baseret på en grundig kortlægning af Odsherred – både de fysiske forhold, men også de socioøkonomiske rammer og generelle samfundstendenser frem til 2025, stilles der skarpt på.

Indsatsområder med fokus på stedbundne potentialer Kortlægningen viser, at Odsherred, frem mod 2025, vil være en kommune, hvor aldersgennemsnittet er stigende, med færre børn og unge, flere ældre og dermed færre i den arbejdsdygtige alder. Dermed kommer Odsherred til at stå i en ny situation. Ved at arbejde med de mange styrker og potentialer som Odsherred allerede har, kan det der synes som en udfordring, være med til at skabe rammerne for, at Odsherred forbliver et godt sted at bo. Desuden kan det være med til at sikre, at kommunen bliver endnu mere attraktiv at besøge som turist eller sommerhusejer.

’Visions- og udviklingsplan 2025’ bringer Odsherreds stedbundne potentialer frem i lyset; en lang række af seværdigheder og oplevelser, der er knyttet til det helt unikke landskab og naturen, kunsten, kulturhistorien, kysten, de mange sommerhuse og de stærke, lokale fællesskaber.

Visionen peger blandt andet på, at skellet mellem landliggere og fastboende skal være udvisket i 2025 - alle borgere er en del af kommunen og aktive parter i fællesskabet. De skaber tilsammen grundlaget for et aktivt erhvervs- og handelsliv og et levende kultur- og foreningsliv.

’Visions- og udviklingsplan 2025’ rummer en række konkrete anbefalinger. Blandt andet at styrke byerne og deres roller, og derigennem løfte dem hver især, rydde op og forskønne boligmassen - særligt langs den gamle rute 21, fokusere på aktiviteter på havne og dermed gøre dem mere attraktive, skabe en bedre infrastruktur for cyklende og gående internt i, og mellem sommerhusområder og byer.

- Byrådet skal nu i gang med at arbejde med anbefalingerne i rapporten ’Visions- og udviklingsplan 2025’. Planen skal bl.a. indtænkes i Byrådets egen kommende vision og i det praktiske politiske arbejde. ’Visions- og udviklingsplan 2025’ vil ligeledes indgå som en del af det planstrategiske arbejde, siger borgmester Thomas Adelskov.

En lang række aktører har været involveret i udarbejdelsen af Visions- og udviklingsplanen. De tæller både borgere, erhvervsliv, landliggere, politikere og kommunens administrative medarbejdere inden for forskellige fag.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Odsherred Kommune, VisitOdsherred og Realdania, med Dansk Bygningsarv som rådgivere. Den indgår som pilotprojekt i Realdanias program Mulighedernes Danmark. ’Visions- og udviklingsplan 2025’ præsenteres den 20. oktober i Rørvig Centret med deltagelse af borgmester Thomas Adelskov og repræsentanter fra Realdania og Dansk Bygningsarv, som har henholdsvis finansieret og udarbejdet visions- og udviklingsplanen.

Arbejdet med planen blev indledt i december 2013.