x

Bæredygtighedsanalyse af projekt Ærøskøbing Skibsværft

Pressemeddelelse

20. juni 2007

Ærø Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Gennem det seneste år har Udviklingsfonden Værftet på Ærø fået udarbejdet en rapport med et visions- og idéoplæg for den fremtidige brug af det gamle skibsværft. Nu igangsætter Ærø Kommune og Udviklingsfonden Værftet - i samarbejde med Realdania - en egentlig bæredygtighedsanalyse af projekt Ærøskøbing Skibsværft.

Rapporten om udviklingen af Ærøskøbing Skibsværft er udarbejdet af Bygningskultur Danmark og Acore med det formål at komme med idéer til revitaliseringen af det gamle kulturhistoriske havneområde.
 
Rapporten identificerer tre sammenhængende projekt-idéer, der kan realiseres samlet eller som selvstændige projekter.

Projekt-idéerne er:
  • Etablering af Ærøskøbing Bevaringsværft som et kulturbevarings- og formidlingscenter, der med en central placering og rolle på havnen skaber en indholdsrig tilværelse for sent udviklede, bogligt svage unge.
  • Et "sømandshjem" som botilbud på den lukkede Ærøskøbing Skole. Sammen med Ærøskøbing Bevaringsværft vil botilbuddet skabe den samlede daglige ramme for de sent udviklede, bogligt svage unge.
  • Etablering af et øhavscenter, der består af en sammenhængende maritim kulturarvsformidling via turist-aktiviteter, som velkomstcenter, skonnertkaj, center for charterskibe, havnecafé m.m. drevet af de sent udviklede unge.
Ærø Kommune Udviklingsfonden Værftet gennemfører nu i samarbejde med Realdania en bæredygtighedsanalyse af de tre projekt-idéer.
 
Formålet med bæredygtighedsanalysen er bl.a. at vurdere projekternes potentielle strategiske relationer og synergieffekter i relation til andre indsatsområder på Ærø samt at vurdere projektets økonomiske og driftsmæssige bæredygtighed. Bæredygtighedsanalysen vil munde ud i en opsamlende forretningsplan.
 
Når resultaterne af bæredygtighedsanalysen ligger klar, er det op til Ærø Kommune og Udviklingsfonden Værftet at vurdere om man vil realisere en eller flere af projekt-idéerne og i givet fald at skaffe de økonomiske midler til realiseringen. 
 

Yderligere oplysninger
Borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune, tlf. 63 52 50 04
Bestyrelsesformand Frans Albertsen, Udviklingsfonden Værftet på Ærø, tlf. 40 14 95 15
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66