x

Helvegsminde er afgørende for Øhavets Restaureringscenter

Pressemeddelelse 17. oktober 2011

Ærø Kommune og Realdania har besluttet at bidrage til den forberedende drift (prædrift) af Helvegsminde. Det sker med et økonomisk tilskud på 750.000 kr. fra hver af parterne.

Realdania sætter i disse år fokus på de muligheder som de stedbundne potentialer i yderområderne rummer. Ved at fokusere på de enkelte steders særlige karaktertræk og potentialer – i dette tilfælde en nutidig anvendelse af Ærøs maritime og industrielle kulturarv kombineret med en social bæredygtig tankegang – kan Realdania være med til at styrke aktiviteten og livskvaliteten i de danske yderområder.

Øhavets Restaureringscenter er et vigtigt projekt for Ærø. Og Helvegsminde er forudsætningen for Restaureringscentret. Når Ærøskøbing Havn bliver omdannet til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der samtidig skal fungere som uddannelsestilbud for unge med særlige behov, så er det Helvegsminde, som skal stå for STU-tilbuddet og fungere som bosted for de unge.

Det er generelt en stor udfordring at starte nye sociale initiativer, og det kræver stor opbakning fra både lokalsamfundet, myndighederne og bidragydernes side. Heldigvis er der mange gode lokale kræfter, som støtter op om Helvegsmindes arbejde – og dermed om Øhavets Restaureringscenter.

Sammenhængen mellem Øhavets Restaureringscenter og Helvegsminde samt den store lokale opbakning er derfor baggrunden for, at Ærø Kommune og Realdania har valgt at støtte Helvegsminde med forberedende drift – såkaldt prædrift – indtil Øhavets Restaureringscenter er etableret.

Om Øhavets Restaureringscenter
Øhavets Restaureringscenter bliver realiseret i et partnerskab mellem Ærø Kommune, Udviklingsfonden og Realdania og med støtte fra Regionens vækstforum.

Udviklingsfonden, en socialøkonomisk almennyttig virksomhed, er etableret med det formål at udvikle og drive aktiviteter på det tidligere værftsområde i Ærøskøbing med særligt hensyn til, at disse aktiviteter kan tilpasses sent udviklede og bogligt svage unge.

Udviklingsfonden er repræsenteret ved blandt andet Ærø Kommune, Ærø Turist- og Erhvervsorganisation, Ærø Efterskole og den almennyttige erhvervsdrivende fond Grennessminde Birkerød.

Driften af Øhavets Restaureringscenter forankres i et partnerskab mellem Ærø Kommune, Udviklingsfonden og Fonden Helvegsminde, der skal drive uddannelsestilbuddet i Øhavets Restaureringscenter.