x

Så kom Øhavets Restaureringscenter på skinner

Pressemeddelelse 19. november 2012

Øhavets Restaureringscenter har haft en svær opstart, men nu sættes ”Den gule hal” og beddingen i stand. Til sommer vil de lokale borgere og turister kunne opleve gamle skibshåndværk og åbne værksteder på havnen i Ærøskøbing. 

For Frans Albertsen er det flere års ihærdig indsats, som snart tager form. Som formand for Udviklingsfonden har han i flere år arbejdet for at ”Det gamle værft” på havnen i Ærøskøbing kan blive et center for restaurering af stål- og jernskibe samt et uddannelsessted for unge ledige.

”Jeg glæder mig utroligt meget til den første juni, hvor både bedding og Den gule hal står klar. Dampfærgen ”Angelo”, som tidligere bar navnet ”Svendborgsund”, skal op som det først skib og så påbegynder vi restaureringen, siger formand, Frans Albertsen, Udviklingsfonden.

Når Udviklingsfonden og Ærø Kommune, der er bygherre, kan gå i gang nu, skyldes det bidrag fra Region Syddanmark og Realdania.

”Vi er taknemmelig for den støtte vi har fået fra vores partnere, der ikke har vaklet trods udfordringerne undervejs”, siger Frans Albertsen.

I løbet af vinteren vil murværket, taget og vinduerne på ”Den gule hal” bliver sat i stand. Skinnerne i beddingen ved havnekanten renoveres, og der bygges en ny vogn til at trække skibene op af vandet. 

FAKTA

Udviklingsfonden er en almennyttig virksomhed, der er etableret med det formål at udvikle og drive aktiviteter på det tidligere værftsområde.

Stedet
Projektet består fysisk af flere dele på havnen i Ærøskøbing. ”Den gule hal”, hvor der skal bygges et velkomstcenter og en bedding, hvor der vil blive repareret jern- og stålskibe.
Også nybygning af en værftshal er planlagt. Denne del afventer, at en indsigelse i Natur- og Miljøklagenævnet er færdigbehandlet.

Mål

Skabe aktiviteter omkring det gamle skibshåndværk, der knytter sig til vedligeholdelse af nittede jern- og stålskibe. På sigt skal unge ledige modtage undervisning og inddrages i arbejdet på Øhavets Restaureringscenter.

Partnerskabet består af:

  • Udviklingsfonden
  • Ærø Kommune
  • Realdania
Bidrag fra:
  • Realdania
  • Region Syddanmark
  • Ærø Kommune