x

Oluf Bager var i 1500-tallet en entreprenant, selvgjort forretningsdrivende i Odense og en af tidens rigeste borgere, som ved flere lejligheder lånte kongen penge. Oluf Bager tjente sin formue som købmand og opførte og ejede flere huse i købstaden midt i Danmark.

Huset "Oluf Bagers Mødrene Gård" er et af de få tilbageværende og tilmed et typisk eksempel på renæssancens fornemme byhus. Det er samtidig et minde om en epoke i Odenses historie, hvor driftige købmænd som Oluf Bager gav byen dens fremskudte plads i kredsen af danske provinsbyer.

Oluf Bager i Odense by lod her opbygge hans mødrene gård af ny. Gud unde os her så at bygge og bo at vi hos Gud må få den evige ro, sig til ære og os til gavn i faders, søns og Helligånds navn 1586. 

Sådan står der på den indskrifttavle, der er placeret over døren til Nørregade 29. Der har den siddet i 425 år, siden den driftige odenseanske købmand lod huset opføre oven på resterne af en gård, der tilhørte hans mors slægt - deraf navnet 'Mødrene gård'. Der er spor efter det tidligere hus i den tøndehvælvede kælder.

Omskiftelig tilværelse

Med en bygning mod gaden opført i sten og et baghus mod gården opført i smukt udskåret bindingsværk er huset et udtryk for Oluf Bagers velstand. 

Baghuset - det gule pakhus - er opført i slutningen af 1700-tallet, og bygningen er siden 1586 blevet udvidet og ombygget mange gange. Huset har haft en omskiftelig tilværelse som herskabsbolig, embedsbolig og købmandsgård, men står i dag i store træk som ved opførelsen. Huset rummer mange fine interiørdetaljer, hvorfor huset er fredet.

Ejendommen er på i alt ca. 1.500 m2 og kun delvist tilgængelig for offentligheden.

Erhvervelse og anvendelse i dag

I 2003 købte Realdania Byg A/S renæssancegården, og i maj 2005 var en gennemgribende genopretning og istandsættelse afsluttet. Husets sjæl er forsøgt bevaret i videst muligt omfang.

Oluf Bagers Mødrene Gård er i dag Odense-domicil for Realdania By & Byg A/S, og en del af ejendommen bliver lejet ud til forskellige erhvervsformål. Restaurant Oluf Bagers Gård holder til i den gamle hestestald i magasinbygningen.Oluf Nielsen Bager

Med en bygning mod gaden opført i sten og et baghus mod gården opført i smukt udskåret bindingsværk er huset et udtryk for Oluf Bagers velstand. Ejendommens udstrækning og bebyggelse har varieret over tid, dog altid med hovedhuset og baghuset som faste bestanddele.

Baghuset - det gule pakhus - er opført i slutningen af 1700-tallet som udgangspunkt for Oluf Bagers blomstrende forretning. Ejendommen er siden 1586 blevet udvidet og ombygget mange gange og huset har haft en omskiftelig tilværelse som herskabsbolig, embedsbolig og købmandsgård, og siden 2003 har huset været domicil for Realdania Byg.

I sin hovedform står huset endnu i store træk som ved opførelsen, selvom grundplanerne er blevet ændret flere gange. Huset rummer mange fine interiørdetaljer, hvorfor huset er fredet. Ejendommen er på i alt ca. 1.500 m2 og kun delvist tilgængelig for offentligheden.

Restaurering

Da Realdania Byg overtog huset i 2003, trængte det til en gennemgribende genopretning og istandsættelse. En storstilet restaurering blev gennemført med respekt for og bevaring af de mange deltaljer.

Spor af fortiden
Overalt i ejendommen - både indvendigt og udvendigt - dukker sporene af fortiden op som historiske markører, der blander sig med nutiden: I strygestuen har ovnen til opvarmning af strygejern fået selskab af en kopimaskine, og et andet sted har en moderne branddør erstattet den gamle af træ. Den gamle dør sidder stadig i sin karm, fastgjort til væggen som et maleri, hvor mørnede hjørner og zink-lapper udgør motivet og fortæller om årtiers slid og brug.

I køkkenet hænger stadig den lille klokke som vidnesbyrd om dengang, man 'ringede på pigen'. Oluf Bagers Mødrene Gård er en smeltedigel af nyt og gammelt og udgør som sådan en ideel ramme om Realdania Bygs daglige arbejde og illustrere netop Realdania By & Bygs formål: På den ene side er ejendommen blevet renoveret til bunds efter alle kunstens regler, og på den anden side er specielt baghuset blevet nyindrettet, så det ikke længere fungerer som pakhus, men derimod har helt nye funktioner som kontorlejemål og restaurant.

Et hovedprincip i restaureringen
Et hovedprincip i Realdania By & Bygs istandsættelse af ejendommen har været bevaring af så meget originalt materiale som muligt. Facadernes bindingsværk er i videst muligt omfang repareret og udluset snarere end udskiftet, murstenene i tavlene er de gamle, der blot er taget ud og renset. Det princip er fulgt overalt. Der er ikke gjort noget forsøg på "tilbageføring".

Alle de historiske lag og levn fra de enkelte ejere op gennem tiden er bevaret med lige stor vægt, mens de nye tilføjelser, der har været nødvendige, er søgt udført med sober respekt for kvaliteterne i det fine, gamle hus. Livet fortsætter i Oluf Bagers Mødrene Gård.