x

Byens skal styrkes

Mange danske hovedbyer er under pres, hvor bymidterne mister indhold, omsætning og kvalitet.  Udfordringer, som de også kender til i Thisted.

Gennem vores kampagne Hovedbyer på forkant har vi støttet Thisted i deres ambitioner om styrke byens rygrad – bymidten.

Byen er den eneste hovedby nordvest for Limfjorden og er et eksempel på hvordan en hovedby kan blive relevant for en langt større målgruppe end blot egne indbyggere. 

Projektet er opdelt i tre såkaldte greb – et fysisk greb, et strategisk greb og et bylivs greb.

Det fysiske greb

Projektets fysiske greb er at genåbne den tidligere passage mellem Nytorv og Håndværker Torv, der samtidig forbindes med Havnetorv til en samlet plads. Passagen markerer også, hvor den nu rørlagte bæk gennem Thisted havde sit gennemløb. Ved at genåbne passagen er der skabt et sammenhængende loop gennem Thisteds torve samt en klar og direkte forbindelse mellem den gamle bykerne og fjorden.

Passagen binder op på hele gågadesystemet og vil styrke forbindelsen mellem Store Torv, Lille Torv, Nytorv og Håndværker Torv. Forbindelsen ender ud i Havnetorv, hvor det er ønsket at styrke byens sammenhæng med havnen og fjorden.

Smedjen - et nyt fyrtårn for fællesskab

Det helt centrale i passagen er Smedjen, som er en genopførelse af den tidligere smedje, der lå nøjagtig samme sted. Skorstenen og essen fra den gamle smedje er bevaret og udgør en tydelig markør op gennem taget på Smedjen, som bliver et fyrtårn for fællesskabet i byen.

Her er skal byens fællesskab dyrkes med koncerter, fællesspisning, madmarkeder, kunstlegepladser, foredrag og meget mere.

Det strategiske greb

Projektets strategiske greb handler om at se byen som en helhed, hvor nye tiltag skal styrke eksisterende elementer for tilsammen at skabe en spændende og livlig købstad.

Med den fysiske genåbning af passagen samt styrkelse af Havnetorv og området ved havnen sættes fokus på aktiviteter, events og tilbud, der kan foregå i området, men som i høj grad også skal ses i forhold til resten af byens anvendelse. 

Passagens indhold har således ikke til formål at konkurrere med det eksisterende handels-, erhvervs- og kulturliv i midtbyen. 

Formålet er derimod at tænke nogle aktiviteter og events ind, som kan styrke og understøtte midtbyens nuværende handels-, erhvervs- og kulturliv. 

Bylivsgrebet

Ideen er, at passagen og området omkring Havnetorv skal fungere som et byrumslaboratorium, hvor man kan afprøve aktiviteter, events og projekter. 

Det kan være aktiviteter af såvel erhvervsmæssig som kulturel og social karakter. Det kan være korte, enkeltstående begivenheder eller begivenheder af længere eller tilbagevendende karakter. 

Forundersøgelse afdækkede forretningspotentialer

En indledende forundersøgelse i 2019 afdækkede forretningspotentialerne i passagen. Det skete gennem en aktøranalyse for at sikre passagen bliver en levende del af den eksisterende by. Vi støttede forundersøgelsen med 250.000 kr. 

Økonomi

Vi har støttet en forundersøgelse til 250.000 kr. Herefter har vi støttet med 11.880.000 kr. til realiseringen af passagen mellem byen og fjorden.

Om kampagnen Hovedbyer på forkant

Hovedbyer på forkant er en kampagne, hvor vi ønsker  at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. En hovedby er den by i en kommune, som kommunen vurderer kan trække udvikling. Formålet er at komme udfordringen med tomme lejemål til livs og nyt liv, som ikke bare udvikler hovedbyen, men hele området.

Læs mere om kampagnen:

Hovedbyer på forkant