x

Hillerød Kommune går sammen med private investorer om at udvikle Stationszonen

Pressemeddelelse

23. november 2009

Hillerød Kommune trodser de dårlige konjunkturer og baner vejen for nyt campusbyggeri ved Hillerød Station. Midlet er blandt andet en helhedsplan og udbygningsaftaler med private investorer om anlæg af infrastruktur.

Et pulserende campusområde med uddannelsesinstitutioner, videnserhverv, caféer, ungdomsboliger, en ny bro over banen og en helt ny måde at forene bymidte og stationsområde på.  Det er blot nogle af planerne for Hillerød kommunes udviklingsområde Stationszonen. Projektet er udviklet med støtte fra Realdania og indgår i Plan09-projektet, der skal udvikle kommunernes planlægning.

Takket være en partnerskabsaftale mellem Hillerød Kommune, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S, som blev indgået før helhedsplanen, er der positiv fremdrift i projektet. Baggrunden for partnerskabet er, at de tre parter hver især ejer mindre arealer, som isoleret betragtet imidlertid er vanskelige at anvende. Men sammenlagt giver de et areal, der kan sælges byggeret til.

Holscher Arkitekter vandt for nylig parallelopdraget for 1. etape af Stationszonen med 45.000 m2 byggeri til uddannelse, videnserhverv og boliger. Planen er en kompakt bydel med gode muligheder for bæredygtigt byggeri. Blandt andet kan byggeriet baseres på naturlig ventilation og dagslys i bygningerne - og dermed vil energiforbruget blive lavere.

Partnerskabsaftalen omfatter også anlæg af infrastruktur i forbindelse med lokalplanen. Dermed sikres, at Hillerød kommune kan løfte de nødvendige investeringer i veje og i en ny bro over banen.

På længere sigt er ambitionen for Stationszonen at skabe Campus Nordsjælland - et moderne uddannelsesmiljø med 1.000 studerende. Flere investorer har allerede vist interesse, og der arbejdes nu frem mod at kunne vedtage den første lokalplan i sommeren 2010.

Læs mere om planerne for Hillerøds Stationszone på http://byplanlab.dk/plan09/www.plan09.dk/Projekter/Projekter_om_KP09/hillerod01.htm

 
Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. Projektet afsluttes ved udgangen af 2009 efter tre års arbejde med at styrke udviklingen af den kommunale plankultur. Primært ved at udbyde eksempelprojekter til kommuner inden for rammerne af arbejdet med Kommuneplan 2009. Plan09s sekretariat har også initieret en række andre aktiviteter, fx udgivelse af publikationer, foredrag, seminarer og hjemmesiden www.plan09.dk.