x

Nu er kommuneplanen kun et klik væk

Pressemeddelelse

16. december 2009

Ti kommuner har i samarbejde udviklet digitale kommuneplaner, så borgere, ejendomsmæglere, investorer og andre professionelle nu nemt og hurtigt kan finde planer og regler, når de står med en ejendomssag. Samarbejdet indgår som eksempelprojekt i partnerskabsprojektet Plan09, der arbejder med at udvikle dansk plankultur.

Slut med at bladre sig igennem bunker af papir, når man som privat eller professionel har brug for at kende reglerne i kommuneplanen. Ti kommuner rundt om i Danmark har i løbet af de sidste to år udviklet digitale kommuneplaner, så alle oplysninger nu kun er et par klik væk.

Undersøgelser blandt professionelle brugere i eksempelkommunerne viser, at brugerne er meget begejstrede for den fleksible adgang til oplysninger på alle tider og fra alle steder, som er muligt med en digital kommuneplan – frem for en traditionel papirudgave.

Desuden oplever de, at forskellige søgefunktioner gør det langt lettere at finde frem til netop det materiale, de har brug for i en konkret sag. Til gengæld er forventningen så også, at kommuneplanen er tilpasset webmediets form. Både når det gælder design og skærm-læsevenligt sprog.

Eksempelkommunerne indgik undervejs i projektet i et netværk, hvor hver enkelt kommune bidrog i forhold til ambitioner og muligheder. Nogle eksperimenterede fx med valg af software og styresystemer. Andre fokuserede på at uddanne planlæggere til at skrive mere målrettet til et digitalt medie. To af kommunerne satte ind over for politikere og kolleger i andre dele af administrationen for at forankre det nye planformat bedst muligt i organisationen. Landets øvrige kommuner var desuden inviteret til workshops undervejs. Kommunerne kunne også følge arbejdet løbende på en weblog.

Otte af de ti eksempelkommuner er allerede gået i luften med en digital kommuneplan. Den niende følger efter nytår i 2010.

Brugerundersøgelse og anmeldelser af de digitale kommuneplaner findes på: http://digitalkp.plan09.dk/

Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. Projektet afsluttes i 2009 efter tre års arbejde med at styrke udviklingen af den kommunale plankultur. Primært er det sket ved at udbyde eksempelprojekter til kommuner inden for rammerne af Kommuneplan 2009. Plan09s sekretariat har også sat en række aktiviteter i gang. Fx udgivet publikationer, holdt foredrag og seminarer og oprettet www.plan09.dk. Siden overføres til Dansk Byplanlaboratorium fra januar 2010 på adressen www.byplanlab.dk/plan09