x

Fem kommunale eksempelprojekter skal være spydspidser for Plan09

Pressemeddelelse 29. november 2006

Mere end hver tredje af Danmarks kommuner søgte tidligere på måneden om at komme i betragtning som ”planstrategi-kommuner” under Plan09. Der er nu udvalgt fem eksempelprojekter, der skal fungere som spydspidser og give inspiration til nytænkning af kommunernes planstrategier. Opgaven er at formulere visioner for, hvordan den fysiske indretning af de nye kommuner kan øge livskvaliteten for borgerne i kommunerne.

De fem eksempelprojekter får støtte og tilskud fra Plan09 – et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet, der er gået sammen om at hjælpe landets kommuner med at forny planlægningen i takt med, at kommunerne udvikler visioner for den fysiske indretning af byer og landskaber i deres kommuneplanlægning de næste tre år.

De fem eksempelprojekter er:

 • Erhvervstopmøde og strategi på Vestegnen
  Otte kommuner på Københavns Vestegn
 • En lokalpolitisk Galatheaekspedition
  Guldborgsund Kommune
 • Et utraditionelt samarbejde om natur og turisme
  Jammerbugt Kommune
 • Overblik og helhedssyn i en ambitiøs helhedsstrategi
  Faaborg - Midtfyn Kommune
 • Nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder
  Århus Kommune

Et åbent eksperimentarium
De fem eksempelprojekter skal fungere som et åbent eksperimentarium for landets 98 kommuner. Det betyder, at kommunerne i eksempelprojekterne deler erfaringer og ny viden fra projekterne med resten af landets kommuner. Ikke færre end 39 kommuner havde søgt om støtte til eksempelprojekter, og de havde en ting til fælles: De var ”langt fremme i skoen” og havde store ambitioner! Derfor er der store forventninger til de fem eksempelprojekter, som får støtte fra Plan09.

Parterne bag Plan09 er begejstrede for den store, kommunale interesse i projektet:

”Vores mission er at højne livskvaliteten gennem det byggede miljø. Den kommunale planlægning er et af de vigtigste indsatsområder. Vi ser den store, kommunale interesse for at deltage i Plan09 og nytænkningen af de nye planstrategier som et tegn på, at de nye kommuner vil udvikle stærke, politiske visioner og strategier for den fremtidige planlægning”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Niels Østergård, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen og formand for Plan09 Styregruppen, supplerer:
”Vi har behov for nye, innovative bud på hvordan de 98 nye kommuners udfordringer kan håndteres i kommunale planstrategier baseret på et stærkt, politisk ejerskab og en synlig og åben debat i lokalsamfundet. Formålet med støtten fra Plan09 er at udvikle og afprøve nye metoder, mens det politiske indhold i planstrategierne naturligvis formuleres af kommunalpolitikerne”.

Flere eksempelprojekter i 2007 
De fem eksempelprojekter er kun begyndelsen. I løbet af 2007 skal der findes flere kommuner, der vil medvirke med yderligere eksempelprojekter på, hvordan man kan forny planlægningen i Danmark.

Mere information om Plan 09 findes på www.plan09.dk

 

Yderligere oplysninger
Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Niels Østergård, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, formand for Plan09 Styregruppen, tlf. 40 45 58 73
Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09, tlf. 61 33 61 99.

 

Fakta om de fem udvalgte eksempelprojekter

Erhvervstopmøde og strategi på Vestegnen
8 kommuner i samarbejdet Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn samler 200-300 mennesker til et fælles erhvervstopmøde. De skal give bud på, hvordan erhvervsområderne kan udvikles - nogle skal måske omdannes til helt nye bykvarterer med nye virksomheder og boliger. Resultatet af topmødet bliver en vision for erhvervsudviklingen på den københavnske Vestegn. Visionen bliver et fælles arbejdsgrundlag for erhvervsudviklingen på Vestegnen, som kun kan realiseres gennem et samarbejde mellem kommunerne. De deltagende kommuner er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.
 
En lokalpolitisk Galatheaekspedition
Den nye kommunalbestyrelse for Guldborgsund Kommune skal på rundtur til kommunens forskellige bysamfund, som nu skal samarbejde i stedet for at konkurrere.
Kommunalbestyrelsen sætter derfor hinanden stævne på skibet ”Haabet”, der på en tre dages sejlads lægger til i byernes havne. Det forventes at der skal udkæmpes nogle ”sværdslag” undervejs i processen. Ambitionen er at formulere en fælles vision for udviklingen af byerne i Guldborgsund Kommune. Borgerne inddrages også – kommunen vil kortlægge og aktivere netværk, subkulturer og ildsjæle i lokalsamfundene.

Et utraditionelt samarbejde om natur og turisme
Jammerbugt Kommune er vært for et utraditionelt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og LandboNord – organisationer, som vil holde et skarpt øje med de politiske beslutninger ifht. naturen. De skal sammen finde ud af, hvordan naturen i den nye kommune både kan være et aktiv for borgerne og i en turistmæssig satsning. Udfordringen er at finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse af de store naturkvaliteter i området.

Overblik og helhedssyn i en ambitiøs udviklingsstrategi
Faaborg - Midtfyn Kommune giver konkrete bud på, hvordan en sammenlagt kommune kan komme godt fra start. Det sker bl.a. ved at lave en fælles udviklingsstrategi for alle kommunens forvaltninger, så der undgås vandtætte skodder mellem afdelingerne. Målet er, at udviklingsstrategien bliver et aktivt, politisk og administrativt redskab. Synlighed er en anden gevinst – det vil sige at virksomheder og borgere får lettere ved at følge med i kommunens dispositioner.

Nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder
Århus Kommune vil vise, hvordan kommunerne kan arbejde seriøst med planlægning i det åbne land efter at de har overtaget denne opgave fra amterne. Vel at mærke i et storbyområde, hvor der er stort pres på naturområder og landskaber. Den nye kommunale planlægning bliver bl.a. baseret på et elektronisk borgerpanel, der skal indkredse borgernes brug af naturen og det åbne land. Kommunen vil også nytænke planlægningen af det åbne land ved at inddele landområdet i geografisk afgrænsede områder – svarende til opdelingen af byen i forskellige kvarterer.