x

10 mio. kr. til mere livskvalitet i byer og på landet

Pressemeddelelse 10. oktober 2007

Plan09-sekretariatet har udsendt følgende pressemeddelelse: Kommuner over hele landet går nu i gang med at skabe rammerne for det gode liv i dialog med borgere og ildsjæle. 12 eksempelprojekter viser vejen til hvordan kommuneplanlægningen kan skabe levende, mangfoldige byer og landskaber af høj kvalitet.

De 12 eksempelprojekter støttes med i alt 10 mio. kr. fra Plan09, som er et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriets nye By- og Landskabsstyrelse.

Projekterne sætter fokus på aktuelle udfordringer i kommunerne, fx håndtering af klimaforandringerne som skaber oversvømmelser, placering af nye arbejdspladser i forhold til motorvejene og en bedre dialog med borgerne om fx kultur- og fritidstilbud i byerne.

"Borgernes og erhvervslivet krav til de fysiske omgivelser stiger. Hvis Danmark skal klare sig i den øgede konkurrence i en global verden skal vi være mere ambitiøse i planer for by og land. De 12 projekter udvikler kreative løsninger og metoder, som kan hjælpe til indfri kravene", siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

"De nye storkommuner står hver især overfor en kæmpe udfordring med at lave én samlet kommuneplan. Der er mange perspektivrige og konfliktfyldte emner på spil - fx rollefordelingen mellem de enkelte byer i kommunen, landskabsinteresserne i det åbne land og højhuse i byerne. Det er vigtigt at lokalpolitikere og borgere undervejs diskuterer løsningerne", siger Niels Østergård fra By- og Landskabsstyrelsen, der er formand for styregruppen.

De 12 projekter er spydspidser i en samlet indsats til fornyelse af kommuneplanlægningen frem til slutningen af 2009.

Læs mere på plan09.dk