x

300 til vidensdeling på Planmesse09

Pressemeddelelse 4. maj 2009

Der har været stor interesse for at deltage i det sidste store Plan09-seminar. I alt 58 kommuner samt forskere, studerende og konsulentfirmaer deltager i Planmesse09, som Plan09 afholder tirsdag d. 5. maj 2009.

Planmesse09 sætter fokus på den viden samt de erfaringer og resultater, som 21 igangværende eksempelprojekter har opsamlet efter 1½ års udviklingsarbejde. Projekterne eksperimenterer med metoder i den fysiske planlægning af byer og landskaber i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2009.

Messens otte stande er temaopdelt i forhold til projekternes indhold. Standenes hovedtemaer er: detailhandel, klima & miljø, det åbne land, byomdannelse, analyser & kortlægning, metode til dialog, motorveje og digitale kommuneplaner.

Formålet med Planmesse09 er vidensdeling og styrkelse af netværket mellem kommunale planlæggere. Udover standene byder Planmesse09 på:

  • Legepladsen, hvor man kan lege sig til ny læring 
  • Scenen med fem skarpe indspark om og til plankulturen 
  • Caféen, hvor der kan netværkes og tankes op

Planmesse09 afholdes på Marketenderiet i Valby.

 

Yderligere oplysninger
Plan09s udviklingskonsulent Christina Krog Chkro@blst.dk / tlf. 2067 0861.Fakta om Plan09
Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. Projektet afsluttes ved udgangen af 2009 efter tre års arbejde med styrkelse af udviklingen af den kommunale plankultur.

Plan09's arbejde har været primært fokuseret på at udbyde eksempelprojekter til kommuner indenfor rammerne af arbejdet med Kommuneplan 2009.

Derudover har Plan09s sekretariat igangsat en række aktiviteter, f.eks. udgivelse af publikationer, foredrag, seminarer og en aktiv hjemmeside. Tjek www.plan09.dk.