x

Hjemløse skal vise deres København frem

Pressemeddelelse 11. januar 2010

Pressemeddelelse udsendt i samarbejde med projekt UDENFOR: Turister og københavnske borgere får en unik mulighed for at se København fra en helt anden vinkel, når Projekt Poverty Walks byder på byvandring med hjemløse som guider til sommer.

I forbindelse med det europæiske fattigdomsår 2010, ønsker projekt UDENFOR at vende den traditionelle byvandring på hovedet og give deltageren mulighed for at anskue København fra et alternativt perspektiv - den hjemløses. Det sker med initiativet Projekt Poverty Walks – byvandringer i København med en hjemløs som guide.

Undervejs på turen bliver de deltagende præsenteret for guidernes erfaringer med livet på gaden, fattigdomslokaliteter, historiske seværdigheder og oversete københavnske afkroge.

- Poverty Walks er et eksempel på empowerment og en alternativ måde at mindske afstanden mellem hjemløse og andre borgere. Her får de hjemløse selv mulighed for at komme på banen og fortælle, hvordan verden ser ud fra deres synsvinkel. Og den ”almindelige borger” får et indblik i en verden, som han måske ikke kender så meget til, siger projektleder Susannah Larrabee Sønderlund.

Rekrutteringen af hjemløse, som skal uddannes til jobbet, er allerede i gang. Det bliver en autoriseret guide, som skal stå for selve uddannelsen af de hjemløse til byguider. Udformningen af ruterne skal de hjemløse selv lave i samarbejde med underviseren. Udover et job som guide får de hjemløse også et kursusbevis for at gennemføre forløbet.

- Det er samtidig håbet, at projekt Poverty Walks som et alternativt beskæftigelsestilbud kan være med til at bygge bro til et ofte uoverskueligt arbejdsmarked, fortsætter Susannah Larrabee Sønderlund.

Med initiativet ønsker projekt UDENFOR at give ordet til byens socialt udsatte. Inspirationen til projektet kommer fra Belgien og Holland, som har haft stor succes med at lave alternative byvandringer anført af hjemløse. Målet er, at turister og borgere kan komme med på de første Poverty Walks i København først på sommeren.

Realdania, der arbejder for at skabe øget livskvalitet i det byggede miljø, støtter projektet med 100.000 kr.

- I Realdania er vi optagede af byens sociale dimension og af, hvordan man skaber rummelige byer med plads til alle. Poverty Walks er et meget spændende projekt, som netop viser byens store mangfoldighed – på godt og på ondt – og sætter fokus på de hjemløse og udsatte grupper og deres forhold i byen, siger projektleder i Realdania Marianne Kofoed.

Projekt Poverty Walks har modtaget støtte fra:

 Bikubenfonden, Jascha Fonden, Carlsberg Idé-legat, Nørrebro Lokaludvalg, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Metodeudviklingspulje, Indenrigs- og Socialministeriets pulje for frivilligt socialt arbejde (PUF), LauritzenFonden, Trygfonden, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Realdania.

Om projekt UDENFOR

 Fonden projekt UDENFOR er en selvejende organisation, der kombinerer gadeplansarbejde blandt de hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse.

Projekt UDENFOR blev etableret som privat initiativ i 1997 af dr. med. Preben Brandt og stiftet som organisation i 1998. Læs mere på www.udenfor.dk