x

Nye værktøjer til planlægning og udvikling afprøvet i Præstø

Pressemeddelelse 19. december 2014

Det er nu tre år siden, at Vordingborg Kommune fik støtte fra Realdania til at afprøve mægling som værktøj i lokalplanprocessen for udviklingen af Præstø bymidte. Lokalplanen ”Præstø bymidte, bevaring og udvikling” er nu endeligt vedtaget, og erfaringerne er samlet i en rapport.

Målet med projektet i forbindelse med lokalplanen i Præstø har været at udvikle værktøjer, der kan bruges som løftestang til løsning af konflikter i den fysiske planlægning. I løbet af hele processen har en ekstern evalueringsgruppe arbejdet på at opsamle og reflektere over processen og det har resulteret i en endelig evalueringsrapport med titlen: ”Konfliktmægling og kulturarv i byplanlægningen – erfaringer fra Præstø”. I rapporten, der er udarbejdet af Tine Sønderby, samles nogle af erfaringerne og værktøjerne. 

Hvad sker der når en større borgergruppe inddrages i at udvikle en lokalplan for deres by?

Hvordan kan planlæggere bruge konflikter som løftestang for udvikling af en købstad?

Det er spørgsmål som evalueringen af lokalplanprocessen belyser. Projektet har integreret konfliktløsningsmetoder i borgerinddragelsen og arbejdede bevidst med årelange og velkendte konflikter omkring byens fremtid. 

Anne-Line M. Sutcliffe, der har været faglig projektleder, siger:

”Motivationen for at igangsætte en samlet lokalplan for Præstø bymidte var at skabe et afsæt i et fælles værdiggrundlag for hele bymidten, blandt andet ved at udarbejde en kulturarvsscreening og ved at skelne mellem forskellige områders kvaliteter og muligheder. Det har også været lokalplanens mål at være præcis i reguleringen af de særlige værdier i bymidten og give præcise udpegninger – så det er klart for alle, hvad der er bevaringsværdigt, og hvor der er et større spillerum for nytænkning.” 

Planchef Peter Haugan Vergo, der også har været administrativ projektleder, siger:

”Foran os har vi et spændende arbejde med at formidle erfaringer med lokalplanen til lokale ejendomsmæglere, håndværkere, nytilflyttere og andre borgere. Vi håber også på at kunne formidle processen omkring konfliktmægling til andre kommuner, der påtænker at gå i gang med en lignende proces, hvor udvikling og bygningsbevaring er på dagsordenen samtidigt.”  

Projektleder i Realdania, Karen Skou, siger om lokalplanprojektet i Præstø:

”Når man laver planlægning og udvikling, er der ofte et dilemma mellem bevaring og fornyelse, og det oplever vi kan give konflikter rundt omkring i landet. Det er et spændende forsøg, Præstø har gennemført i forhold til at bruge mægling som et aktivt værktøj i denne proces. Kommunens erfaringer og værktøjer er nu samlet i en rapport, som vi håber kan komme andre til gode.” 

Lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, er endeligt vedtaget den 27. nov. 2014 og offentliggøres den 18. dec. 2014.