x

Priors Hus er et lille byhus fra 1690 opført efter den slesvigske tradition med diele, pisel og dorns, som man gjorde på Ærø på den tid.

Borgerhuset i bindingsværk indgår i Ærøskøbings maleriske kulturmiljø og står som et vidnesbyrd om tiden, hvor det danske rige talte to hertugdømmer; et vidne om Ærøs stærke slægtsbånd med Sønderjylland.


Priors Hus er samtidig et levende udtryk for ønsket om at bevare arven fra fortiden. Da arkitekten Alexis Prior (1877-1955) købte huset i 1917, satte han nemlig alle kræfter ind på at redde så meget af det gamle hus som muligt. Dermed indvarslede Prior en ny praksis for restaurering i Danmark; en praksis som Realdania By & Byg har videreført ved at sikre huset en bæredygtig fremtid.

  Se også Digegrevens Hus i Tønder

Arkitekt

Priors Hus er et af Ærøskøbings ældste - et gavlhus i bindingsværk opført af borgmester Joseph Ibsen i 1690 og med en karnap tilføjelse i 1691. I 1777 opførte en bosiddende skomager baghuset som lo og lade.

I 1917 købte den københavnske arkitekt Alexis Prior huset og foretog en nænsom restaurering, hvor han stræbte efter at bevare så meget af det originale hus som muligt. Huset har siden båret hans navn. Alexis Prior har ikke efterladt sig en stor arkitektonisk arv blot nogle få ejendomme bl.a. i Ærøskøbing. Men Prior havde til gengæld en stor forkærlighed til den historiske bygningsarv, hvilket fik betydning både i hans tilgang til restaureringen af det lille byhus i Ærøskøbing og også i hans virke som formand for Foreningen af 3. december; en forening, der arbejdede for at beskytte Danmarks historiske bygningskultur, og som har efterladt sig et uvurderligt opmålings- og tegningsarkiv foretaget af nogle af det 20. århundredes mest prominente danske arkitekter.  

Prior var ud over arkitekt også en habil solist ligesom sin hustru. Efter deres død overgik huset til Solistforeningen med den klausul, at foreningen skulle tilbyde huset til Arkitektforeningen, hvis de en dag ikke længere ønskede at eje det. Arkitektforeningen overtog huset i 1972. I 2016 solgte Arkitektforeningen huset til Realdania By & Byg.

 

Restaurering

Realdania By & Byg købte Priors hus for at sikre ejendommen den bedst mulige fremtidige bevaring og anvendelse. Huset er en ikonisk, fornem repræsentant for købstadens borgerhus og samtidig et af de tidligste, dokumenterede eksempler på den tilgang til restaurering, som vi på mange måder endnu benytter i dag. 

Husets tilstand bar præg af rådskader, slid og utidssvarende installationer. Realdania By & Byg har foretaget en gennemgribende restaurering, der i tråd med Priors intention. Vores formål har - ligesom Priors - været at bevare så meget af det originale som muligt. Samtidig er huset blevet tilført mere nutidige forhold som bl.a. installation af fjernvarme og et ekstra værelse på loftet, der kan indbringe en fremtidig lejeindtægt, der sikrer husets overlevelse som et stykke levende kulturarv.