x

En uudnyttet ressource 

Allinges største, men også uudnyttede ressource, er byens placering ved klippekysten. Den spektakulære natur og adgangen til havet tillægges stor værdi og er samtidig byens bedste kort i konkurrencen om tilflytning og tiltrækning af turister. I dag er klippekysten ikke specielt synlig. Adgangen til kysten og vandet er besværliggjort af p-pladser samt terræn med løse brudsten, som forhindrer den direkte kontakt med havet. Det vanskeliggøre adgangen til den fantastiske klippe kyst - både for borgerne, turisterne og Folkemødets mange gæster. 

En attraktiv helårsby 

Projektet er en del af en helhedsplan, der skal gøre Allinge til en attraktiv helårsby. Ønsket med den kommende kystpromenade er, at der skal skabes nye muligheder for livet i Allinge i alle sæsoner. Kystpromenaden udformes og tilpasses de forskellige områder, den anlægges i. Den vil løbe på kanten af de åbne pladser eller tilpasse sig i klippernes formationer og danne nicher til ophold og leg. Visionen er at forbinde klipperne og havet til byen, hvor der etableres terrasser og ramper, som skaber adgang til vandet. Promenaden skal understøtte livet og hverdagen i Allinge, både under Folkemødet og hele resten af året.