x

En uudnyttet ressource 

Allinges største, men også uudnyttede ressource, var byens placering ved klippekysten. Den spektakulære natur og adgangen til havet tillægges stor værdi og er samtidig byens bedste kort i konkurrencen om tilflytning og tiltrækning af turister. Klippekysten var ikke specielt synlig, og adgangen til kysten og vandet var besværliggjort af p-pladser og terræn med løse brudsten. Det forhindrede den direkte kontakt med havet og til den fantastiske klippe kyst - både for borgerne, turisterne og Folkemødets mange gæster. 

En attraktiv helårsby 

Projektet er en del af en helhedsplan, der skal gøre Allinge til en attraktiv helårsby. Ønsket med kystpromenaden var at skabe nye muligheder for livet i Allinge i alle sæsoner. Kystpromenaden er udformet og tilpasset de forskellige områder, den er anlagt i. Den løber på kanten af de åbne pladser og tilpasser sig i klippernes formationer og danner nicher til ophold og leg. Visionen var at forbinde klipperne og havet til byen, hvor der er etableret terrasser og ramper, som skaber adgang til vandet. Promenaden skal understøtte livet og hverdagen i Allinge, både under Folkemødet og hele resten af året.