x
Stigende krav til bæredygtighed i byggeprojekter og efterspørgsel på grønne løsninger kræver ny viden – også hos tømreren og murermesteren. Derfor stillede vi i samarbejde med WE BUILD DENMARK og DI Dansk Byggeri et udbud af kurser til rådighed, der skulle styrke de grønne kompetencer blandt landets små og mellemstore udførende virksomheder i byggeriet.   

Klar til bæredygtigt byggeri var en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi lancerede i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet med puljen til grøn kompetenceudvikling var at klæde entreprenørerne bedre på til samarbejdet med resten af byggeriets parter om den grønne omstilling af branchen. 

Hvem var målgruppen?

Klar til bæredygtigt byggeri var målrettet små og mellemstore udførende virksomheder inden for byggeriet, der har behov for hjælp til at komme i gang eller komme videre med virksomhedens kompetenceopbygning i forhold til bæredygtighed i byggeriet. 

Hvad kunne der søges støtte til?

Gennem puljen fik virksomhederne mulighed for at søge støtte til at indkøbe kurser og konsulentydelser til at styrke medarbejdernes, og dermed virksomhedens, kompetencer i forhold til bæredygtighed i byggeriet. Kurserne skulle blandt andet give viden og kompetencer i forhold til udbud, hvor der stilles krav om bæredygtighed, bæredygtig certificering, minimering af spild af tid og materialer på byggepladsen, kunderådgivning om grønne løsninger og produkter m.m.  

Der kunne søges op til 100.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Støtten kunne bruges til indkøb af kurser og/eller konsulentydelser flere steder i landet. Forløbet var gratis for virksomhederne, men de skulle afholde egne lønudgifter.

Det var WE BUILD DENMARK – Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg – der gennemførte indsatsen i samarbejde med DI Dansk Byggeri. 

Der blev åbnet for ansøgninger 1. september 2021, og kurserne blev afholdt i perioden fra november til maj. Puljen er lukket, og det er ikke længere muligt at søge støtte til kurserne. 

Videoer om resultaterne

Forretning. Netværk. Viden. De tre gevinster står fire udførende virksomheder tilbage med efter at have deltaget i projektet Klar til bæredygtigt byggeri. WE BUILD DENMARK har interviewet fire entreprenører, der alle har været en del af Klar til bæredygtigt byggeri. Se videoerne på WE BUILD DENMARKS hjemmeside.