x

Ønsket er, at projektet skal gøre området til en fælles attraktion med fokus på bevægelse og det sociale liv for alle aldersgrupper. Projektet tager afsæt i områdets allerede eksisterende kvaliteter og viderebearbejder områdets eksisterende typologier, det urbane landskab mod byen, de flade boldbaner og fjordens vidder til forskellige oplevelseslandskaber.

PulsParken realiseres over flere etaper. Den del af PulsParken, der indgår i EN GOD OMVEJ er: Den grønne Ramme, der er en begrønning af området, Pulsstien, der er områdets rygrad og bindeled mellem de forskellige aktiviteter samt Terrænformationerne, der er en bearbejdning af det eksisterende terræn til leg, bevægelse og rum.

Desuden etableres der i forbindelse med EN GOD OMVEJ 5 zoner: GlideZonen med rutche- og skaterbaner, BølgeboldZonen, der er et kuperet græsareal med boldbane-opstribninger, TerasseZonen, der er en serie store og små rekreative terrasser ved hallens café, AtletikZonen, der ved fjernelse af hegn og beplantning fremhæver den eksisterende atletikbane, samt FælledZonen, der er en terrænbearbejdning af græsarealet mellem svømmehallen og ned mod fjorden.

Projektforslaget

Bedømmelsesrapporten

En god omvej

Projektet er en del af kampagnen "En god omvej" der sætter fokus på, hvordan fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man bor eller færdes i det daglige. 

I alt er ni projekter blevet udvalgt til realisering. Du kan læse mere om kampagnen og de øvrige projekter på Realdanias hjemmeside.

 

Kampagnen En god omvej

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}