x

Millionstøtte til ’pulspark’ i Kildebjerg Ry

Pressemeddelelse

5. oktober 2011

Med en bevilling på 1,7 mio. kr. har Realdania sluttet sig til Lokale- og Anlægsfonden som bidragsydere til en nytænkende ’pulspark’ i Ry i Skanderborg Kommune. Pengene betyder, at det visionære projekt, der forener motion og udendørsliv gennem borgerinddragelse og involvering af det lokale erhvervsliv, nu kan realiseres.

test

Takket være støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden vil voksne og børn næste sommer kunne boltre sig i et nyskabende aktivitetsområde – en såkaldt ’pulspark’ – i Kildebjerg Ry i Skanderborg Kommune. Med en helt unik sammensætning giver cykelbaner, løbestier og udendørs fitness-anlæg både unge og gamle mulighed for at få pulsen op, mens en ø omgivet af en nyanlagt sø skaber rum til stille aktivitet og eftertanke.

”I Realdania er vi optaget af, hvordan man kan indrette omgivelserne, så det er let og attraktivt at være fysisk aktiv. Vi ser pulsparken som et fint eksempel på et lokalt projekt, der inviterer til fælles ophold, aktivt byliv og bevægelse i dagligdagen,” siger direktør for Realdania, Hans Peter Svendler.

Realdania har støttet pulsparken med 1,7 mio. kr. Og tidligere på året tildelte Lokale- og Anlægsfonden pulsparken 3 mio. kr. i støtte:

”Vi er rigtig glade for, at finansieringen af pulsparken nu er på plads. For vi er overbevist om, at projektet kan blive et eksempel til efterfølgelse for andre. Som noget unikt er der fra begyndelsen, før bydelen er bygget færdig, taget hensyn til at skabe nogle muligheder og rum i byen til idræt og bevægelse. Den tilgang til byplanlægning, hvor borgere og erhvervsliv er blevet inddraget i processen med at skabe områdets identitet, giver et stærkt udgangspunkt for at skabe et eftertragtet og velbesøgt nyt aktivitetsområde i Ry,” siger direktør for Lokale- og Anlægsfonden, Torben Frølich.

Et ønskeprojekt bliver til virkelighed
Med den unikke proces og den store involvering af borgere og erhvervsliv imødekommer pulsparken borgernes reelle behov og er sikret flest mulige anvendelsesmuligheder.

”Det er helt fantastisk, at vi har fået de 1,7 mio. kr. fra Realdania, så vi nu kan opføre pulsparken i Kildebjerg Ry. For aktivitetsområdet er resultatet af borgernes ønsker, og med hjælp fra arkitekter hos CEBRA har vi nedkogt de mange gode forslag til en plan for et nyt aktivitetsområde, der tilgodeser alle borgere i Ry. Og der er virkelig tænkt ud af boksen med en række helt unikke tiltag,” fortæller Jens Mastrup, direktør i Udviklingsselskabet for Kildebjerg Ry A/S.

Pulsparken er for alle
Pulsparken i Kildebjerg Ry har noget for alle, hvad enten man er til hård træning eller stille aktivitet. Og alle aldersgrupper kan være med. Parken er delt op i tre zoner, som udgør mindre områder i det samlede aktivitetsområde. Henholdsvis ’pulszonen’, ’legezonen’ og ’sansezonen’.

Pulsparken har et ca. 5 km. langt stisystem, som forbinder aktivitetszonerne, og som er velegnet til blandt andet ridning, rulleskøjteløb samt gå- og løbeture.

Det lokale samfund bakker op
Den nye pulspark i Kildebjerg Ry har stor opbakning blandt borgere, erhvervsliv og institutioner i Ry.

”Støtten til pulsparken har været helt enestående. Jeg tror, det har betydet meget, at vi har inddraget borgere og virksomheder så meget og så tidligt i processen. Og tre af byens store virksomheder, Pressalit, Rival og AKVA Waterbeds, har sagt ja til at stå for renholdelse og simpelt vedligehold af de tre zoner gennem de næste ti år,” forklarer Jens Mastrup.

Udover Realdanias støtte på 1,7 mio. kr. og Lokale- og Anlægsfondens bidrag på 3 mio. kr. er pulsparken finansieret af Udviklingsselskabet for Kildebjerg Ry A/S med 12 mio. kr.

Fakta om de tre zoner

  • Pulszonen har baner med forskellige hældninger og belægning, der gør løbe- eller cykelturen sjovere og mere udfordrende. 
  • Legezonen har træ-elementer, som kan bruges til at klatre, balancere eller gynge på. 
  • Sansezonen har en lille sø med en ø i midten og er oplagt til udendørs yoga om sommeren og skøjteløb om vinteren.

Fakta om Kildebjerg Ry

  • Kildebjerg Ry er en nyanlagt bydel i Ry, hvor der allerede nu er anlagt en attraktiv golfbane, og hvor man er i fuld gang med at bygge til både bolig og erhverv. 
  • Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S varetager den praktiske udvikling af byområdet. Kildebjerg Ry A/S ejes af Skanderborg Kommune (50 %) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (50 %).  

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S