x

Kræftens Bekæmpelse, Realdania og Næstved Sygehus samarbejder om ny kræftrådgivning i Næstved

Pressemeddelelse 13. oktober 2011

Kræftens Bekæmpelse og Realdania vil henover de næste år bygge syv nye kræftrådgivninger tæt på de store kræftbehandlende sygehuse, projektet kaldes Livsrum. I Næstved er der nu fundet en velegnet grund på sygehusets område.

- Det er lykkedes os at finde en grund til vores nye kræftrådgivning, der ligger lige over for hospitalets kræftafdeling. Det er vi rigtig glade for, for det betyder, at kræftrådgivningen kommer til at være der, hvor kræftpatienterne færdes til dagligt, fortæller direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard.

Næstved Kommune og Region Sjælland har givet tilsagn til, at Kræftens Bekæmpelse kan bygge en ny kræftrådgivning på Ringstedgade ved Næstved Sygehus, og købet er godkendt af Kræftens Bekæmpelse. Projektet kaldes Livsrum, og kræftrådgivningen bliver en af syv nye kræftrådgivninger, som Kræftens Bekæmpelse bygger i samarbejder med Realdania.

- De nye kræftrådgivninger kommer til at signalere, at her er der hjemligt og trygt at være. Husene vil indbyde til åbenhed og samvær, og beliggenheden tæt på sygehuset vil gøre det let at komme til for både kræftpatienterne og deres pårørende. Med projekt Livsrum vil vi gerne vise, at arkitektur kan understøtte livskvaliteten, når man befinder sig i en svær situation i livet, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

De nye kræftrådgivninger skal være arkitektonisk inspirerende med smukke haver. Kræftrådgivningen i Næstved vil blive et hus, der inviterer inden for, og som vil fungere som et naturligt mødested for kræftpatienter og deres pårørende. Målet er at kunne hjælpe flere mennesker med kræft og at kunne gøre det så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Det vil placeringen tæt på sygehusene øge muligheden for.

- Kræftafdelingen og rådgivningen kommer til at ligge dør om dør til gavn for patienterne, som vil kunne få en kop kaffe eller tale med en rådgiver i forbindelse med deres behandling. Vi ser frem til et godt samarbejde med gensidig tillid og respekt for hinandens forskellige fagligheder og arbejdsopgaver, fortæller sygehusdirektør på Næstved Sygehus Svend Skov Jensen.

Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen er tilfreds med, at det er lykkedes at finde en egnet grund på sygehusets område.

- At vi får et stort kræft-rådgivningscenter ved sygehuset glæder mig meget – ikke bare på Næstveds vegne men for alle kræftpatienter og deres pårørende i den sydlige del af Region Sjælland. Når nøden er størst, skal hjælpen jo helst være nær, fortæller Carsten Rasmussen.

Efter alle godkendelser er på plads, er næste fase af projektet nedrivning af de to bygninger, der ligger på Ringstedgade 71. og 73. Derudover skal Kræftens Bekæmpelse udarbejde et byggeprogram og gennem en projektkonkurrence finde arkitekt og entreprenør til byggeriet.

Fakta om projekt Livsrum – syv nye kræftrådgivninger

- Der skal bygges nye kræftrådgivninger i Næstved, Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Herlev.

- Kræftens Bekæmpelse investerer 100 mio. kr. i de nye kræftrådgivninger. Pengene kommer bl.a. ved salg af nogle af de nuværende rådgivninger.

- Realdania støtter projektet med 50 mio. kr. Støtten fra Realdania giver mulighed for at bygge huse af høj kvalitet, der giver kræftramte de bedst mulige rammer til at komme sig i.

- Hvert år rammes godt 32.000 danskere af en kræftsygdom og omkring 210.000 lever med sygdommen eller følgerne heraf. I alt rammes hver tredje dansker af kræft.

- Kræftens Bekæmpelse tilbyder i dag gratis rådgivning mere end 30 steder i hele landet. Centrene er typisk placeret i bykernen og er således ikke i umiddelbar nærhed af hospitalernes kræftafdelinger. De nuværende centre er i stor udstrækning traditionelt indrettet med reception, venteværelse, rådgivningskontorer og grupperum.

- Kræftrådgivningerne havde i 2010 mere end 74.000 kontakter med kræftpatienter, pårørende og professionelle. Fire ud af fem mennesker, der besøger kræftrådgivningerne, angiver, at de efterfølgende er blevet mere afklarede med deres situation.

- Inspiration til Livsrum-konceptet er hentet fra de såkaldte Maggie Centre i England og Skotland. Maggie Keswick Jencks var havearkitekt og døde i 1995 af brystkræft. Hendes mand Charles Jencks er arkitektskribent, og i forbindelse med Maggies kræftsygdom udnyttede de deres professionelle kompetencer til udvikling af Maggie Centrene: Husene integrerer derfor indholdet i tilbuddene til de kræftramte med bygning, rum og udenomsarealer.

Mere information om projektet findes på og www.livsrum.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Kræftens Bekæmpelse.