x

150 mio. kr. til nye rådgivningscentre for kræftramte og deres pårørende

Pressemeddelelse 24. november 2009

Kræftens Bekæmpelse og Realdania vil sammen bygge en række nye rådgivningscentre for kræftramte og deres pårørende. Kræftens Bekæmpelse vil så tæt på borgerne som muligt ved at placere de nye rådgivningscentre så tæt på sygehusene som muligt. I Realdania satser man på at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø og har bevilget 50 mio. kr. til projektet. Kræftens bekæmpelse finansierer 100 mio. kr.

Kræftens Bekæmpelse har en ambition om at oprette 7 nye rådgivningscentre tæt på hospitalernes kræftcentre i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde, Næstved og Herlev. Rådgivningscentrene bliver etableret enten som nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger.

Målet er at kunne hjælpe langt flere kræftpatienter og deres pårørende – og gerne så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Her spiller de arkitektoniske forhold en vigtig rolle.

”Vi ønsker at gå nye veje ved at rykke kræftrådgivningen ind på sygehusets område for at gøre hjælpen synlig og dermed mere tilgængelig. Samtidig skal rammerne indbyde til åbenhed og samvær, der bl.a. kan tilgodese det behov mange har for at møde ligestillede og få del i andres erfaringer med kræft. Og så håber vi, at beliggenheden vil betyde et meget tættere samarbejde med sygehuspersonalet”, siger Arne Rolighed, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelses ønske om at skabe bedre rammer for rådgivningen af kræftramte er stærkt inspireret af de engelske Maggie Centre, som netop ligger tæt på hospitalernes kræftafdelinger. Maggie Centrene adskiller sig tydeligt fra hospitalsarkitekturen med deres egen stærke arkitektoniske identitet, baseret på tryghed, hjemlighed, åbenhed, nærhed og nærvær.

Realdania bevilgede i 2006 1 mio. kr. til udvikling af et modelprogram for Kræftens Bekæmpelses nye rådgivningscentre. Her inddrager man den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patienternes heling og helbred. Ideen er, at arkitekturen skal være med til at give patienterne livsmod og inspiration til at udforske deres egne muligheder for at komme videre.

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler understreger vigtigheden af, at rådgivningscentrene ikke kommer til at ligne sygehuse. - ”Det er vigtigt, at rådgivningscentrene funktionelt og æstetisk kommer til at give de kræftramte og deres pårørende ro til at overskue deres situation uden for sygehussystemet,” siger Hans Peter Svendler. – ”Vi ønsker at vise, at kvalitet i det byggede miljø kan skabe livskvalitet, selv om man befinder sig i en svær situation i livet. Det arkitektoniske koncept skal samtidig have fokus på at skabe opmærksomhed og signalere, at bygningen har en særlig funktion og indhold.”

Fakta

  • Realdania støtter projektet med 50 mio. kr.
  • Samtidig vil Kræftens Bekæmpelse over de næste år investere 100 mio. kr. i nye rådgivningscentre, bl.a. ved salg af nogle af de nuværende kræftrådgivninger.
  • Centrene skal kvalificeres og realiseres med afsæt i modelprogrammet ”Kræftrådgivninger i det 21. århundrede – et overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse”, som er udviklet i samarbejde med Realdania.
  • Kræftens Bekæmpelse har i dag 15 rådgivningscentre og 6 mindre satellitter. Centrene er typisk placeret i bykernen og således ikke i umiddelbar nærhed af hospitalernes kræftafdelinger. De nuværende centre er i stor udstrækning traditionelt indrettet med reception, venteværelse, rådgivningskontorer og grupperum.
  • Hvert år rammes godt 32.000 danskere af en kræftsygdom, og omkring 200.000 lever med sygdommen eller følgerne heraf.
  • Kræftrådgivningerne var i 2008 i kontakt med 76.000 kræftpatienter og pårørende.