x

Radon kan give indeklimaproblemer

Radon er en medvirkende årsag til lungekræft i Danmark. Hvert år får omkring 300 mennesker sygdommen. Det er dobbelt så mange, som hvert år dør i trafikken.

Den usynlige radioaktive gas findes alle vegne. Når den trænger ind i vores huse, kan den koncentreres og give indeklimaproblemer. Fordi radon hverken kan ses eller lugtes, kan man heller ikke vide, hvor meget radon man har i huset – med mindre, man får foretaget en måling.

Test for radon i hjemmet

Heldigvis er radon et problem, som er forholdsvist nemt at løse. Via kampagnen var det vores mål at øge boligejernes viden om radon og få så mange som muligt til at teste deres hus for radon. Og dernæst gøre noget ved det, hvis niveauet var for højt.

Vi havde afsat 40 mio. kr. til kampagnen, der løb over tre år. Den bestod af tre dele:

  • En oplysningskampagne
  • En hjemmeside, radonfrithjem.dk, hvor alle kunne få viden om radon og hjælp til at få målt radonniveauet i deres hus
  • Et uddannelsesmæssigt tiltag i forhold til rådgiverbranchen i relation til radon

 

Danskerne skulle have mere viden om radon

Målet var at give danskerne en større viden om radon og at gøre det lettere at få fortaget målinger - og bagefter at få gjort noget ved eventuelle problemer. Og mere konkret var vores mål, at 30.000 danske enfamiliehuse fik foretaget en måling.

I Realdania har vi en lang række initiativer, der handler om at forbedre de fysiske rammer for danskernes hverdag, og ’Et godt indeklima’ er et af dem. Vi bruger 80-90 % af vores tid indendørs, men vores viden om indeklima er i virkeligheden meget lille. Derfor sætter vi fokus på vores generelle indeklima og især radon, som er et overset problem.

Vores arbejde og vores initiativ Et godt indeklima

I januar 2015 gennemførte vi en pilotkampagne på Bornholm. Kampagnen løb i fire uger, hvor 410 husstande blev testet. Normalt testes 100-150 huse om året på Bornholm. Pilotkampagnen havde derfor stor effekt i forhold til at få folk til at lave en måling i deres hus.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende gasart, der trænger ind i bygninger og påvirker indeklimaet. Der er radon i alle huse, og i omkring 350.000 huse i Danmark er der for høje koncentrationer i forhold til, hvad WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. For høje koncentrationer af radon kan ofte afhjælpes med øget ventilation eller man kan etablere et såkaldt radonsug.

Du kan læse mere om radon på kampagnesiden:

Radonfrithjem.dk