x

SBi undersøger materialer til radonsikring

Pressemeddelelse 12. april 2016

Undersøgelse af materialer til at holde radon ude af bygninger skal give bedre overblik over egnede produkter på det danske marked.

Med støtte fra Realdania vil Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet kortlægge effektiviteten af de radonsikringsmaterialer, der er på det danske marked. Kortlægningen skal ske ved at teste ti forskellige typer materialer til radonsikring. Det sker i samarbejde med de pågældende producenter.

En radonspærre skal holde den radioaktive gas radon ude af bygningen. Men den bedste radonsikring er ikke nødvendigvis den, der er mest lufttæt. Den bedste løsning afhænger af den enkelte bygnings konstruktioner. 

”I nogle tilfælde vil en lufttæt membran være en fornuftig løsning til radonsikring, og i andre tilfælde, primært for eksisterende bygninger, er det bedre at anvende et lidt mindre lufttæt men diffusionsåbent materiale, fx på grund af fugtmæssige forhold i bygningen. Ud fra en vurdering af, hvad der er det nødvendige og tilstrækkelige behov for lufttæthed i forhold til et acceptabelt radonniveau, kan det bedst egnede materiale for løsningen til radonsikringen vælges,” forklarer seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi.

Realdania sætter i disse år fokus på radon, bl.a. med den landsdækkende oplysningskampagne radonfrithjem.dk. Lennie Clausen, der er programchef i Realdania siger:

”Realdania ønsker at være med til at øge det almindelige kendskab til den usynlige gasart radon hos boligejerne, da den er medvirkende årsag til op mod 300 lungekræfttilfælde hvert år i Danmark. Samtidig er det vigtigt at få et bedre overblik over de radonløsninger, der er på markedet – og ikke mindst få en bedre dokumentation for, hvordan og hvor godt de virker. Vi er derfor glade for at kunne bidrage til det projekt, som SBi nu har sat i gang.”

Læs mere om radonsikring af eksisterende bygninger i SBi-anvisning 247
 
  • Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som dannes af radium, der findes i jorden.
  • Hvert år rammes ca. 300 danskere af radonrelateret lungekræft.
  • Radon kan hverken lugtes, smages eller ses, men det kan måles i boligens indeluft.
  • Radon kan trænge ind i en bygning gennem utætheder i terrændækket, kældergulvet og kældervæggene, fx pga. byggesjusk, sætningsskader eller rørgennemføringer.
  • På baggrund af WHO’s anbefalinger skærpede Trafik- og Byggestyrelsen i 2010 bygningsreglementets krav til radonniveauet i nybyggeri, så radonniveauet ikke må overstige 100 becquerel per kubikmeter indeluft.
     

 

 
SBi har i et netop afsluttet projekt etableret en prøvestand til måling af materialers lufttæthed – og derved egnethed i forbindelse med sikring mod indtrængning af radon. Prøvestanden er opført med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Den er opstillet i samarbejde med den norske forskningsinstitution SINTEF, som har stor erfaring med prøvning, da prøvning er et krav til materialer anvendt til radonsikring i Norge. Som en del af projektet vil SBi teste ti forskellige materialer. Det sker i samarbejde med de pågældende producenter.