x

Sidste chance for radonmåling denne vinter

Pressemeddelelse 8. februar 2016

Overvejer du at få målt radonniveauet i dit hus, så skal det gøres i de kolde måneder. Derfor skal du i gang med at måle senest 1. marts.

Radon er en radioaktiv gas, der siver op fra jorden og trænger ind i huse gennem selv de mindste revner i husets konstruktioner. Har man for meget radon i hjemmet, er det sundhedsfarligt. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon.

 

Faktisk er det let at måle, om man bor i et af de omkring 350.000 huse i Danmark, der har mere radon, end verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det kræver blot nogle få engangsmålere på størrelse med en chokoladeskildpadde, man selv sætter op og senere sender til analyse.

 

Dog er det vigtigt, at målingen foretages, mens det er koldt udenfor, fordi resultatet er sikrest, når forskellen mellem ude- og indetemperatur er størst. Derfor er det nu sidste chance for denne sæson, påpeger fagekspert Jeanette Standly Mikkelsen fra Bolius Boligejernes Videncenter.

 

”Vi anbefaler, at målingen afsluttes med udgangen af april, og da der skal måles i minimum 60 dage, så skal boksene opsættes senest cirka 1. marts. Dertil skal lægges fem dages leveringstid, fra målerne bestilles,” siger Jeanette Standly Mikkelsen.

 

Realdania har siden efteråret kørt kampagnen ’radonfrithjem.dk’, hvor man som husejer kan blive klogere på radon. Indtil videre har over 100.000 besøgt hjemmesiden.

 

”Der er ingen tvivl om, at interessen for radon er stor, og vi håber, at mange vil benytte muligheden for at få målt deres niveau. Radon er potentielt farligt og noget, der skal tages alvorligt. Desværre er der mange, der ikke får målt, fordi radon hverken kan lugtes, ses eller høres”, siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes overalt. Indenfor i vores huse kan den koncentreres og i værste fald være medvirkende årsag til lungekræft. Myndighederne vurderer, at hvert femte hus har over de 100 becquerel pr. kubikmeter (100 Bq/m3), som WHO og de danske myndigheder har anbefalet som referenceværdi. Radon kan være farligt, når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og bidrage til udvikling af lungekræft.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der i omkring 350.000 huse i Danmark er for høj koncentration af radon i forhold til, hvad WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler.

 

300 lungekræfttilfælde om året

Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 nye lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon. Tallet bygger på europæiske befolkningsundersøgelser, som WHO har valideret, og som Sundhedsstyrelsen har omregnet til danske forhold.

 

For rygere er det særlig vigtigt at måle

Risikoen ved radon er størst, hvis man ryger. Nærmere bestemt 25 gange større end hvis man aldrig har røget. Det betyder dog ikke, at man ikke kan udvikle lungekræft på baggrund af radon, hvis man ikke ryger.

 

Bygger videre på myndighedernes indsats

Radon er et område, som også de statslige myndigheder har fokus på. Bl.a. har der siden 1998 været krav i Bygningsreglementet om, at nyt byggeri skal radonsikres, ligesom der løbende kører statslige OBS-kampagner på tv samt oplyses på sitet radonguiden.dk. Realdanias kampagne læner sig op ad og bygger videre på myndighedernes radonindsats.

 

Indeklima er et særligt indsatsområde for Realdania

Radonkampagnen er led i Realdanias arbejde som filantropisk forening. Et af foreningens særlige indsatsområder i de kommende år er kampen for et godt indeklima.