x

Realdania sætter fokus på radon og lungekræft

Pressemeddelelse 7. november 2015

Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon. Alligevel er der mange, der ikke måler, om de har for store mængder af den radioaktive gas i hjemmet. Det vil en ny oplysningskampagne fra Realdania ændre på. Oplysningskampagnen er landsdækkende og begynder den 9. november.

Over de tre år, kampagnen kører, er målet at øge danskernes viden om radon, bl.a. gennem websitet www.radonfrithjem.dk, samt at få dem til at gå skridtet videre og bestille en egentlig radonmåling til hjemmet. Samtidig understøtter Realdania, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut udbyder en uddannelse, så flere fagpersoner bliver opkvalificeret til at kunne rådgive om udbedringer i private hjem med for høje radonkoncentrationer. Det er første gang, den filantropiske forening Realdania arbejder med en landsdækkende oplysningskampagne.

Adm. direktør Jesper Nygård siger:
”Realdania arbejder hver dag på at styrke danskernes livskvalitet. Vi er derfor optaget af at forbedre danskernes indeklima, og her er radon et stort og overset problem. Med oplysningskampagnen tager vi et nyt værktøj i brug i vores filantropiske arbejde. Vi vil gerne have budskabet om radon ud i alle danske hjem og samtidig efterfølgende gøre det let for de husejere, der ønsker at få målt radonniveauet i lige præcis deres bolig. Vi håber, at vi med kampagnen kan bidrage til at få skabt et større fokus på og en større viden om radon – både i samfundet generelt, hos den enkelte boligejer og i byggebranchen.”

350.000 huse har for meget radon
Sundhedsstyrelsen anslår, at der i omkring 350.000 huse i Danmark er for høj koncentration af radon i forhold til, hvad WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Desværre er der mange, der ikke får målt koncentrationerne i deres bolig, fordi de simpelthen ikke ved nok om radon.

Programchef i Realdania Lennie Clausen siger:
”Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes overalt, også indenfor i vores huse, hvor den kan koncentreres i større mængder. I hvert femte hus i en sådan grad, at den når over den referenceværdi på 100 becquerel pr. kubikmeter, som WHO og de danske myndigheder anbefaler. Radon kan være farligt, når det indåndes, og i sidste ende være medvirkende årsag til lungekræft. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon.”

Opfordring til at måle for radon
Radon kan nemt måles ved hjælp af en række små målere på størrelse med en chokoladeskildpadde, som bestilles fra et målefirma sammen med en vejledning og en returkuvert. Efter endt måling sendes målerne retur, hvorefter man får svar på, om man har for høje radonniveauer.

”Radon kan desværre ikke helt fjernes, men niveauet i huset kan bringes ned, og det vil mindske risikoen for at udvikle lungekræft. Vi håber, at rigtig mange vil gå ind på kampagnens hjemmeside www.radonfrithjem.dk, hvor de kan få mere information og få hjælp til at foretage en radonmåling,” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

 

Radonfrithjem.dk
Oplysningskampagnens hjemmeside hedder www.radonfrithjem.dk. Her kan man få viden om, hvad radon er, hvad man kan gøre ved det, og få hjælp til at få foretaget en måling.

Hvad er radon?
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes overalt. Indenfor i vores huse kan den koncentreres og i værste fald være medvirkende årsag til lungekræft. Myndighederne vurderer, at hvert femte hus har over de 100 becquerel pr. kubikmeter (100 Bq/m3), som WHO og de danske myndigheder har anbefalet som referenceværdi. Radon kan være farligt, når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og bidrage til udvikling af lungekræft.

300 lungekræfttilfælde om året
Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 lungekræfttilfælde årlig kan relateres til radon. Tallet bygger på europæiske befolkningsundersøgelser, som WHO har valideret, og som Sundhedsstyrelsen har omregnet til danske forhold.

Bedst at måle i vintermånederne
Radonkampagnen løber i vintermånederne, fordi vintersæsonen er det bedste tidspunkt at måle for radon. I vinterperioden er forskellen mellem ude- og indetemperaturen størst, og det betyder en trykforskel, som gør, at huset kan komme til at fungere som en støvsuger og suger radon op fra undergrunden. Derfor er det også om vinteren, at radonkoncentrationen indendørs er størst. Man kan også måle om sommeren, men så vil usikkerheden være større. Dertil kommer, at det også er om vinteren, man lufter mindst ud, fordi det er koldt udenfor.

For rygere er det særlig vigtigt at måle
Risikoen ved radon er størst, hvis man ryger. Nærmere bestemt 25 gange større, end hvis man aldrig har røget. Det betyder dog ikke, at man ikke kan udvikle lungekræft på baggrund af radon, hvis man ikke ryger.

Bygger videre på myndighedernes indsats
Radon er ukendt for mange almindelige boligejere, men det er et område, som også de statslige myndigheder har fokus på. Bl.a. har der siden 1998 været krav i Bygningsreglementet om, at nyt byggeri skal radonsikres, ligesom der løbende kører statslige OBS-kampagner på tv samt oplyses på sitet radonguiden.dk. Realdanias kampagne læner sig op ad og bygger videre på myndighedernes radonindsats.

Indeklima er et særligt indsatsområde for Realdania
Radonkampagnen er led i Realdanias arbejde som filantropisk forening. Et af foreningens særlige indsatsområder i de kommende år er indsatsen for et godt indeklima.

Kampagnen er udarbejdet af Bolius – Boligejernes Videncenter
Kampagnen er udarbejdet af Realdanias datterselskab non-profit videncentret Bolius – Boligejernes Videncenter. Bolius står også for at gennemføre kampagnen.