x

Sidste chance for radonmåling denne vinter

Pressemeddelelse 7. februar 2017

Nye målinger bekræfter, at det kan være en god idé at undersøge sin bolig for den radioaktive gasart radon, hvis man bor i et område, hvor der er meget radon i undergrunden. Det er nu, man skal teste sit hus for radon, da man får det bedste måleresultat ved at måle om vinteren.

Radon er en radioaktiv gas, der siver op fra jorden og trænger ind i huse gennem selv de mindste revner i husets konstruktioner. Har man for meget radon i hjemmet, er det sundhedsfarligt. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon.

 

Over 10.000 boligejere har indtil videre valgt at måle for radon via oplysningskampagnen Radonfrithjem, som den almennyttige forening Realdania står bag. I den forbindelse blev der i foråret 2016 indsamlet data fra knap 3.000 husstande, der viste, at koncentrationen af radon var højere, end Sundhedsstyrelsens anbefalinger i lige over halvdelen af de målte husstande. Størsteparten af målingerne blev foretaget i kommuner, der på baggrund af tidligere undersøgelser er blevet klassificeret som højrisikoområder.

 

”Målingerne betyder ikke, at der er for meget radon i hvert andet dansk hus, for mange af vores målinger er fra kommuner, hvor man i forvejen er klar over, at der er en forhøjet risiko for radon i undergrunden. Til gengæld kan man godt sige, at tallene viser, at det er en god idé at få målt, ” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

 

Det er forholdsvist let at måle for radon. Det kræver blot nogle få engangsmålere på størrelse med en chokoladeskildpadde, man selv sætter op og senere sender til analyse. Resultatet af en måling giver et praj om, hvorvidt man som boligejer bør gøre noget aktivt for at nedbringe radonniveauet. Ofte kan et radonproblem løses ved at sikre, at boligen er ventileret korrekt.

 

Mål nu, mens det er koldt

Det er bedst, at målingen foretages, mens det er koldt udenfor. Når inde-temperaturen er højere end ude-temperaturen, bliver lufttrykket nemlig lavere inde i huset end udenfor. Det lavere tryk får huset til at fungere som en "støvsuger", der suger jordluft – indeholdende radon – til sig. Det, kombineret med at vinterperioden er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, gør, at radonindholdet i boliger er højest i de kolde måneder. Derfor er det nu, man skal måle, hvis man vil have det bedste resultat.

 

”Myndighederne anbefaler, at målingen afsluttes senest ved udgangen af april, og da der skal måles i minimum 60 dage, skal målerne sættes op inden udgangen af februar, ” siger Lennie Clausen.

 

Realdania har siden efteråret 2015 kørt kampagnen Radonfrithjem, hvor man som husejer kan blive klogere på radon. Indtil videre har over 300.000 besøgt kampagnens hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 nye lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon. Tallet bygger på internationale fællesstudier, som WHO har valideret, og som Sundhedsstyrelsen har omregnet til danske forhold. Risikoen ved radon er størst, hvis man ryger. Nærmere bestemt 25 gange større end hvis man aldrig har røget.

Radon er et område, som også de statslige myndigheder har fokus på. Bl.a. har der siden 1998 været krav i Bygningsreglementet om, at nyt byggeri skal radonsikres. Realdanias kampagne læner sig op ad og bygger videre på myndighedernes radonindsats.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes overalt. Indenfor i vores huse kan den koncentreres og i værste fald være medvirkende årsag til lungekræft. Radon måles i becquerel pr. kubikmeter (Bq/m3). Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse kortlagde i 2001 radonforholdene i danske boliger. Undersøgelsen viste, at hvert femte enfamiliehus havde over de 100 Bq/m3 indeluft, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske myndigheder har anbefalet som referenceværdi, svarende til omkring 350.000 huse i Danmark.

Kampagnen er udarbejdet af Realdanias non-profit datterselskab Videncentret Bolius. Videncentret Bolius står også for afvikling af kampagnen.

Radonfrithjem har indsamlet data fra 2.993 målinger gennem kampagnens første sæson. Over halvdelen af målinger viste et niveau over Sundhedsstyrelsens anbefalede referenceværdi på 100 Bq/m3 indeluft. De indsamlede data er ikke sammenlignelige med tidligere undersøgelser af radonforekomster i Danmark, da dataene er fremkommet på baggrund af de målinger, kampagnen har affødt. Herunder stammer en del data fra en række kommuner med høje radonforekomster i undergrunden, som Realdania har samarbejdet med omkring oplysningsarbejde.

Oplysningskampagnens hjemmeside hedder www.radonfrithjem.dk. Her kan man få viden om, hvad radon er, hvad man kan gøre ved det, og få hjælp til at få foretaget en måling. Kampagnen begyndte i november 2015 og løber frem til foråret 2018. Samtidig understøtter Realdania, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut udbyder en uddannelse, så flere fagpersoner bliver opkvalificeret til at kunne rådgive om udbedringer i private hjem med for høje radonkoncentrationer.