x

Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

Pressemeddelelse 23. februar 2017

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Vejen til god klimatilpasning går gennem tætte samarbejder mellem vandselskaber og kommuner. Kun gennem samarbejde kan vi sikre, at der kommer merværdi ud af klimainvesteringerne. Så f.eks. klimatilpasning, CO2-reduktion og bedre bymiljø kan realiseres i ét og samme projekt.

Regn & by-kampagnen sætter både fokus på samarbejder internt i kommunerne på tværs af forvaltninger, hvor klimatilpasning skal tænkes sammen med idræt, kultur, natur, planlægning og drift af vores byer. Og på samarbejder mellem kommuner og vandselskaber, fordi vandet ofte følger helt andre grænser end de administrative.

Fire kommuner udvalgt

Ud af 20 ansøgere er Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense udvalgt til at deltage i Regn & Byer. De fire byer deltager med hvert deres konkrete projektområde, der er truet af oversvømmelse. Deres egentlige fokus er dog langt mere vidtgående. De fire vandselskaber og kommuner vil bruge de konkrete projekter som platform for at opbygge et langsigtet, strategisk og tillidsfuldt samarbejde, der kan lede til flere fælles klimatilpasningsprojekter.

Erfaringerne fra eksisterende projekter viser, at potentialet i at samarbejde om klimatilpasning er stort. Det er populært sagt muligt at få mere for mindre, hvis kommune og vandselskab arbejder sammen, fordi de kan pulje investeringer. Erfaringerne viser dog også, at det ofte er krævende at få samarbejdet til at fungere. Der er behov for at opbygge et fælles vidensgrundlag, da kommuner og vandselskaber derved i fællesskab kan identificere de fælles projekter, som samfundsøkonomisk giver bedst mening.

De fire udvalgte projekter vil deltage i et udviklingsforløb, hvor de vil udvikle samarbejdsmodeller og formulere anbefalinger til andre kommuner og vandselskaber, som vil styrke deres langsigtede samarbejder. Derudover vil de fire projekter teste en opdateret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK, som kommuner og vandselskaber kan bruge til i fællesskab at identificere de samfundsøkonomisk bedste løsninger.

Kampagnen Regn & Byer gennemføres frem til 2019 og er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. I samarbejde med en lang række samarbejdspartnere vil erfaringerne fra kampagnen blive videre-formidlet til andre kommuner og vandselskaber. 

Citater fra partnerskabet bag Regn & Byer

Katrine Rafn, kontorchef, Miljøstyrelsen, siger:
”Klimatilpasningen af Danmark er ikke noget, vi bliver færdige med på få år. Det vil være et langt sejt træk, som vi må stå sammen om. Det interessante ved Regn & Byer er, at vi ikke alene får udviklet fire konkrete projekter, men tillige får viden om, hvordan vi får opbygget det nødvendige langsigtede samarbejde. For det er gennem samarbejde, at vi kan få identificeret og realiseret de klimatilpasningsprojekter, som beskytter os mod oversvømmelse, giver samfundsøkonomisk overskud, styrker naturen og skaber livskvalitet.”

Pelle Lind Bournonville, projektchef, Realdania, siger:
”I Realdania har vi store forventninger til, at de fire ambitiøse projekter i Regn & Byer vil vise, hvordan flere aktører kan arbejde sammen, opbygge fælles vidensgrundlag og realisere projekter, der kobler mange dagsordner sammen – eksempelvis klimatilpasning, CO2-reduktion og bedre bymiljø i ét og samme projekt. I Realdania tror vi på, at det er denne type af samarbejder, der skal vise vejen til en mere bæredygtig verden.”

Niels Hav Hermansen, leder af Natur & Miljø, Frederikssund Kommune og repræsentant for KTC i Regn & Byer, siger:
”Jeg glæder mig over, at de fire udvalgte projekter sætter skarpt fokus på det tværsektorielle arbejde i kommunerne. Vi skal have kultur, natur, idræt, sundhed, planlægning og hele driftsområdet med ind i samtalen om klimtilpasning, for det er dem, som sidder med de projekter og ideer, som vi skal have tænkt den tekniske del af klimatilpasningen sammen med.”

Helle Katrine Andersen, afdelingschef, DANVA - Dansk Vand– og Spildevandsforening, siger:
”Et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber er nøglen til at få mest ud af de store investeringer i klimatilpasning, som vi skal gennemføre i løbet af de næste år. Vi ser derfor frem til at følge de fire projekter tæt og løbende formidle erfaringerne til de øvrige vand-selskaber i Danmark.”

Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring & Pension, siger:
”Investeringer i klimatilpasning kan have en tendens til at blive underprioriteret, men når først ulykken er ude er omkostninger store – ikke kun materielt men tillige menneskeligt. Vi har derfor store forventninger til, at de fire udvalgte projekter kan give os vigtig viden om, hvordan vi kan bruge samfundsøkonomiske beregninger til at kvalificere, men også tydeliggøre behovet for klimatilpasning.”

Formål

Formålet med Regn & Byer er at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

 

Hvem deltager?

Læs mere om de fire projekter på www.regnogbyer.dk.

 

Tidsplan

Regn & Byer løber frem til midten af 2019. I 2017 vil fire forsøgsprojekter udvikle og teste nye redskaber. I 2018 og 2019 vil de fire forsøgsprojekter blive evalueret og formidlet.

 

Partnerskabet og samarbejdspartnere

Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Herudover indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsyningssekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspektiveringsgruppe, der bidrager med kvalificering af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire forsøgsprojekter. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række vidensinstitutioner samt netværks- og brancheorganisationer. Kampagnen har et samlet budget på 5,5 mio. kr.