x

Kender du Danmarks bedste renovering?

Pressemeddelelse 4. januar 2016

For fjerde år i træk går jagten nu ind på Danmarks bedste renovering. Kender du et godt renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse, opfordres du til at indstille det til RENOVER prisen 2016.

Frem til den 10. marts 2016 er det muligt for alle at indstille deres bud på Danmarks bedste renovering til RENOVER prisen 2016.

Prisen blev uddelt første gang i 2013 af Realdania og GI for at bringe de gode renoveringseksempler frem i lyset, så de kan inspirere til endnu flere renoveringsprojekter. Begge glæder sig over, at de nu for fjerde gang kan uddele prisen.

”RENOVER prisen handler om at fejre, når nogen har gjort et virkelig godt stykke renoveringsarbejde. Samtidig kan vi med prisen være med til at tydeliggøre, hvor vigtig renovering af boliger, erhvervsbyggeri og institutioner er,” siger administrerende direktør i GI Lars Axelsen, og fortsætter: ”Vi håber igen i år på mange og gode indstillinger fra såvel bygherrer som arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder.”

Sidste år blev der i alt indstillet 167 projekter til prisen. Heraf en del under kategorien Alment boligbyggeri, som der tidligere har været efterlyst gode eksempler på. Realdania og GI håber i år at få endnu flere indstillinger inden for denne kategori, ligesom de gerne ser flere renoveringer af parcelhuse indstillet til prisen.

”Både de almene boliger og parcelhusene udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se flere eksempler på, hvordan disse typer af boliger kan renoveres på flere forskellige og inspirerende måder,” siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania.

Realdania og GI forventer også igen i år at uddele Specialprisen, som blev uddelt for første gang i 2015. Prisen gives til et projekt, der ikke nødvendigvis scorer højt på alle bedømmelseskriterierne for RENOVER prisen, men som på anden vis udviser originalitet og et mod til at gøre noget anderledes. Sidste år vandt Egebjerg Mølle Specialprisen.

Projekter kan indstilles via hjemmesiden www.renover.dk. Projekter, der blev indstillet sidste år, kan også indstilles i år. De nominerede projekter offentliggøres ultimo juni. Vinderen kåres ved en prisfest den 1. september 2016.

Denne pressemeddelelse er udsendt af GI i samarbejde med Realdania.

RENOVER prisen sætter fokus på renovering

RENOVER prisen er en pris, der uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i  byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det skal prisen være med til at lave om på. Prisen er også særegen, fordi den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 

RENOVER prisen gives til både boliger, erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri.

RENOVER prisen 2015

Sidste år blev seks projekter nomineret til prisen på baggrund af 167  indstillede projekter. De seks projekter var: 

Boligforeningen Højbo, Frederikshavn
Herning Bibliotek, Herning (vinder)
Fra stald til bolig, Mårslet ved Aarhus
DTU Skylab, Lyngby
Irma-karéen, København
Kulturhallen DOK5000, Odense

Herning Bibliotek blev kåret som vinder ved en prisfest på Refshaleøen i København. 

Kriterier til de nominerede

Vinderen blandt de indmeldte projekter vil blive fundet ud af en samlet vurdering på baggrund af 7 kriterier. 

Eksempelværdi: Projektet har potentiale til at inspirere branchen i forhold til renovering. 
Energikrav og bæredygtighed: Projektet har leveret væsentlig energibesparelse og bidraget til en bæredygtig praksis. 
Samarbejde og proces: Projektets resultat er sikret gennem godt samarbejde og fagligt kompetente bidrag. 
Brugskvalitet: Projektet er funktionelt velfungerende og vurderes positivt af sine brugere. 
Bidrag til omgivelser: Projektet bidrager positivt til dets nærmiljø. 
Økonomi og værdiforøgelse: Projektet har skabt værdi for bygningsejeren i forhold til kvalitet, tid og ressourcer. 
Udførelseskvalitet: Projektet er gennemført på et højt håndværksmæssigt niveau. 

For at et projekt kan nomineres til prisen, skal det desuden være gennemført i Danmark, være færdiggjort inden for de seneste fem år og være taget i brug i mindst et halvt år. 
RENOVER prisen præmierer renoveringsprojekter, og ikke restaureringsprojekter, der alene søger at fastholde en bygnings oprindelige udtryk. 

Alle kan indstille et projekt til prisen

Renoveringsprojekter er ikke kun af interesse for den branche, der udfører dem, men også for dem, der bruger dem. RENOVER prisen ønsker derfor at modtage indstillinger til prisen fra alle, der synes, de kender til et renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse. Projekter kan indstilles fra den 1. januar 2016 på hjemmesiden www.renover.dk